Present Perfect Continuous - zastosowanie

Present perfect continuous opisuje czynność, która dopiero się skończyła lub jeszcze trwa. Nacisk kładziony jest w tym przypadku na czas trwania czynności lub jej skutek. Czynność ta nie musi trwać nieprzerwanie.

Zastosowanie:

1. Czynność jeszcze trwa, np.:

How long has he be working? - Jak długo on pracuje?
I have been learning English for 3 years. - Uczę się angielskiego od 3 lat.
They have been playing computer games all day. - Oni krają w gry komputerowe cały dzień.

2. Czynność już się skończyła, ale jej skutki są nadal widoczne/odczuwalne, np.:

You look tired. Have you been running the whole way? - Wyglądasz na zmęczonego. Czy biegłeś cąłą drogę?
I have been sleeping 12 hours and I feel great now. - Spałam 12 godzin i czuję się teraz świetnie.
We haven't been going out since last weekend. - Nie wychodziliśmy od ostatniego weekendu.

3. Kiedy chcemy podkreślić czas trwania czynności, np.:

I have been waiting for you for 20 minutes. - Czekałam na ciebie 20 minut.
We have been living in Wroclaw since 2005. - Mieszkamy we Wrocławiu od 2005 roku.
Tom has been working for this company since 1998. - Tom pracuje dla tej firmy od 1998.

W przypadku czasu present perfect continuous charakterystyczne jest występowanie takich wyrazów jak np.:

all day – cały dzień
the whole week – cały tydzień
for /  since – od (szczegółowe wyjaśnienie dotyczące używania 'for' i 'since' znajduje się w temacie „Present perfect – budowa”)

Pytania zaczynają się natomiast często od zwrotu 'how long'.

Polecamy również:

 • Past Perfect - budowa

  Zdania twierdzące w czasie past perfect dla wszystkich osób tworzymy według następującego schematu: podmiot + had + III forma czasownika (past participle). Przeczenia tworzymy poprzez dodanie do zdania twierdzącego słowa 'not'. Pytania w czasie past perfect można utworzyć je poprzez zmianę szyku zdania... Więcej »

 • Past Perfect Continuous - budowa

  Zdania twierdzące w czasie past perfect mają następującą konstrukcję: podmiot + had been + czasownikw formie podstawowej z końcówką '-ing'. Przeczenia tworzone są poprzez dodanie słowa 'not', a pytania poprzez zmianę szyku zdania twierdzącego. Więcej »

 • Present Perfect - budowa

  Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie present perfect jest następująca: podmiot + odmieniony czasownik 'have' + III forma czasownika (past participle). Więcej »

 • Future Simple - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future simple mają następującą konstrukcję: podmiot + will ('ll) + podstawowa forma czasownika (infinitive). Przykład: I will come to your party. - Przyjdę na twoją imprezę. Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (I won't come to your party. - Nie przyjdę na twoją imprezę), a... Więcej »

 • Future Continuous - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future continuous mają następującą budowę: podmiot + will ('ll) + be + czasownik z końcówką '-ing' (They will be playing football tomorrow). Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (They will not be playing football tomorrow), a pytania przez inwersję (Will they be... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
Autor urodził się na wsi Korolowka k. Tarnopola.
Jerzy Zawadzki • 2021-08-01 17:42:54
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39