Matura ustna - odgrywanie ról po angielsku

Co to jest odgrywanie ról - definicja

Odgrywanie ról jest pierwszym z ocenianych zadań pojawiających się na maturze ustnej z języka angielskiego. Jest ono poprzedzone rozmową wstępną, która ma stanowić niejaką "rozgrzewkę językową" przed zadaniami właściwymi i z zasady nie podlega ocenie. W czasie odgrywania roli zdający prowadzi rozmowę z egzaminującym a jej głównym zadaniem jest sprawdzenie umiejętności spontanicznej konwersacji w języku angielskim.

Cechy i zasady

Na wykonanie całego zadania przeznaczono nie więcej niż cztery minuty, włączając w to trzydzieści sekund przewidziane na zapoznanie się z treścią zadania przez maturzystę. Przedstawiona w zestawie maturalnym sytuacja, która określa jakie role mają przybrać egzaminujący i zdający ma dotyczyć zdarzenia, które maturzysta może napotkać w realnym życiu.

Budowa i schemat

Podczas odgrywania roli zdający ma za zadanie odnieść się do czterech aspektów wskazanych w zestawie, to znaczy poruszyć je w trakcie rozmowy z egzaminującym. Mogą to być na przykład: data organizowanego wyjazdu, miejsce pobytu, plan zwiedzania, rzeczy konieczne do zabrania z sobą. Co ważne, maturzysta musi prowadzić rozmowę w taki sposób, żeby uwzględnić wypowiedzi egzaminatora. Dla przykładu, jeśli zdający zaproponuje zakwaterowanie się w hotelu, a osoba z komisji stwierdzi, że może to okazać się zbyt kosztowne, to wówczas zadaniem maturzysty jest podanie alternatywy, jak na przykład pobyt w hostelu, czy u znajomych.

Głównym kryterium oceniania w tym zadaniu jest zrealizowanie wszytskich czterech podanych kwestii do poruszenia w rozmowie.

Przydatne zwroty i słownictwo

Do you have some time to talk about ... - Czy masz trochę czasu, żeby porozmawiać o...

I've heard that... - Słyszałem, że...

There's something we should talk about. - Jest coś, o czym powinniśmy porozmawiać.

I'd like to discuss... / talk about... - Chciałbym przedyskutować/porozmawiać o...

Firstly... / First... - Po pierwsze...

The most important thing is.... - Najważniejszą rzeczą jest...

What's more,... - Co więcej...

Moreover,... - Ponadto...

Finally,... - Wreszcie...

What about/ How about ( + czasownik +ing )...? - Co powiesz na...?

Why don't we ( + bezokolicznik )...? - A może byśmy...?

I see what you mean, but... - Rozumiem, co masz na myśli, ale...

You may be right. - Wygląda na to, że masz rację.

I don't think it's the best idea. - Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł.

Let's move to the next point. - Przejdźmy do kolejnek kwestii.

What do you mean? - Co masz na myśli?

I mean that... - Chodzi mi o to, że...

It's settled then. - W takim razie wszystko jest ustalone. 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
H
• 2023-06-02 09:43:13
fff
• 2023-06-01 19:03:56
git
• 2023-06-01 18:44:19
To się równa 8. Proste ????
• 2023-06-01 16:34:44
fajne
• 2023-05-30 14:32:19