Matura ustna - reagowanie na przedstawiony materiał

Co to jest materiał symulacyjny - definicja

Reagowanie na przedstawiony materiał w zestawie maturalnym to trzecie i zarazem ostatnie oceniane zadanie na maturze ustnej. Jest ono poprzedzone opisaniem ilustracji i udzieleniem odpowiedzi na pytania egzaminatora. W tym zadaniu sprawdzane jest głównie umiejętne wyrażanie swojej opinii komunikując się w języku angielskim. 

Cechy i zasady

Reagowanie na materiał symulacyjny polega na zajęciu określonego stanowiska w oparciu o przedstawiony materiał. Materiałem tym są obrazki, które odnoszą się do tej samej tematyki z danej dziedziny życia.

Budowa i schemat

Na wykoanie całego zadania zaplanowanie maksymalnie pięć minut, włączając w to minutę dla zdającego na zapoznanie się z poleceniem i obrazkami. W pierwszej części zadania maturzysta wyjaśnia dlaczego wybrał propozycję przedstawioną na danym zdjęciu a następnie uzasadnia z jakich powodów odrzucił pozostałe rozwiązania. Tymi propozycjami mogą być dwie różne reklamy danego produktu, trzy odmienne spospoby spędzania wolnego czasu itp. Dodatkowo egzaminator zada zdającemu dwa pytania związane z tematyką przedstawioną na obrazkach. Należy pamietać o udzielaniu rozbudowanych odpowiedzi na zadane pytania.

Przydatne zwroty i słownictwo

There are two/ three options to choose from... - Są tu dwie/ trzy propozycje do wyboru...

I would choose... - Wybrałbym...

I wouldn't choose... - Nie wybrałbym...

I don't find the first/ second/ third option the best one... - Nie uważam, że propozycja pierwsza/ druga/ trzecia jest najlepszą...

It has more disadvantages than advantages. - To ma więcej wad niż zalet.

The main advantage is that... - Głowna zaleta to...

The main disadvantage is taht... - Głowna wada to...

First/ Firstly,... - Po pierwsze...

Secondly,... - Po drugie...

In addition,... - Co więcej...

It is due to the fact... - To z powodu... 

There's all I can think of. - To wszystko, co przychodzi mi na myśl.

There's nothing more that I'd like to add. -Nie chciałbym już niczego dodać. 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Ta? To Abrahamistycznie
• 2022-09-20 17:15:41
ez
• 2022-09-19 20:46:22
Dobra konstrukcja wypowiedzi. Ma bardzo dobrą merytorykę. Lecz nie mogę zostawić suche...
• 2022-09-18 13:21:20
robi wrażenie
• 2022-09-17 17:48:17