Matura ustna - reagowanie na przedstawiony materiał

Co to jest materiał symulacyjny - definicja

Reagowanie na przedstawiony materiał w zestawie maturalnym to trzecie i zarazem ostatnie oceniane zadanie na maturze ustnej. Jest ono poprzedzone opisaniem ilustracji i udzieleniem odpowiedzi na pytania egzaminatora. W tym zadaniu sprawdzane jest głównie umiejętne wyrażanie swojej opinii komunikując się w języku angielskim. 

Cechy i zasady

Reagowanie na materiał symulacyjny polega na zajęciu określonego stanowiska w oparciu o przedstawiony materiał. Materiałem tym są obrazki, które odnoszą się do tej samej tematyki z danej dziedziny życia.

Budowa i schemat

Na wykoanie całego zadania zaplanowanie maksymalnie pięć minut, włączając w to minutę dla zdającego na zapoznanie się z poleceniem i obrazkami. W pierwszej części zadania maturzysta wyjaśnia dlaczego wybrał propozycję przedstawioną na danym zdjęciu a następnie uzasadnia z jakich powodów odrzucił pozostałe rozwiązania. Tymi propozycjami mogą być dwie różne reklamy danego produktu, trzy odmienne spospoby spędzania wolnego czasu itp. Dodatkowo egzaminator zada zdającemu dwa pytania związane z tematyką przedstawioną na obrazkach. Należy pamietać o udzielaniu rozbudowanych odpowiedzi na zadane pytania.

Przydatne zwroty i słownictwo

There are two/ three options to choose from... - Są tu dwie/ trzy propozycje do wyboru...

I would choose... - Wybrałbym...

I wouldn't choose... - Nie wybrałbym...

I don't find the first/ second/ third option the best one... - Nie uważam, że propozycja pierwsza/ druga/ trzecia jest najlepszą...

It has more disadvantages than advantages. - To ma więcej wad niż zalet.

The main advantage is that... - Głowna zaleta to...

The main disadvantage is taht... - Głowna wada to...

First/ Firstly,... - Po pierwsze...

Secondly,... - Po drugie...

In addition,... - Co więcej...

It is due to the fact... - To z powodu... 

There's all I can think of. - To wszystko, co przychodzi mi na myśl.

There's nothing more that I'd like to add. -Nie chciałbym już niczego dodać. 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24