Przykład reagowania na przedstawiony materiał symulacyjny

Polecenie

Spójrz na zdjęcie numer 1, 2 i 3.

Z okazji urodzin kolegi/koleżanki z klasy zamierzasz kupić jemu/jej prezent.

- Zdecyduj, którą propozycję wybierasz i dlaczego,

- Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje

Wypowiedź

There are three things to choose from: a book, a computer and a CD. I would definitely choose the first option, the book, because my friend loves reading. She's really into books and I even know what genre she prefers, which is a thriller. I'm pretty sure that if I bought her one, she would be over the moon with joy. In addition, she's totally illeterate when it comes to using compuers and due to that buying her a new computer would be wasting my money. What's more a new laptop can cost an arm and a leg!  I wouldn't buy a CD for my friend, because she listens to music on her cell phone, like most people do nowadays. Frankly speaking, I don't know what music she prefers and picking one CD for her would take me long hours.

Pytania egzaminatora

1. Do you like celebrating your birthday?

2. What present would you like to get for your next birthday?

Odpowiedzi na pytania egzaminatora

1. Yes, I do. The best thing is that you feel so special on your

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Autor urodził się na wsi Korolowka k. Tarnopola.
Jerzy Zawadzki • 2021-08-01 17:42:54
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39