Matura ustna - opis ilustracji

Co to jest opis obrazka- definicja

Opisywanie obrazka z zestawu maturalnego to drugie z ocenianych zadań na maturze ustnej. Poprzedza je odgrywanie ról w prowadzonej rozmowie pomiędzy zdającym a egzaminującym. Głównym celem tego zadania jest sprawdzenie umiejętności reagowania językowego na przedstawiony materiał stymulujący, czyli w tym przypadku ilustrację. 

Cechy i zasady tworzenia

Podczas wykonywania tego zadania maturzysta musi opisać co przedstawia fotografia, a następnie udzielić odpowiedzi na pytania egzaminującego. Pytania te są w większym lub mniejszym stopniu związane z przedstawioną ilustracją.

Budowa i schemat

Na wykonanie całego zadania maturzysta ma nie więcej niż trzy minuty. W pierwszej części zadania zdający jest zobowiązany  określić kogo przedstawia ilustracja, jakie czynności wykonuje ta osoba i gdzie się znajduje. W kolejnej części zadania zdający udziela odpwiedzi na trzy pytania zadane mu przez egzaminatora. Pytania te nie są zamieszczone w zestawie dla zdającego i należy odpowiadać na nie za pomocą rozbudowanych zdań.

Przydatne zwroty i słownictwo

In the picture I can see... - Na obrazku widzę...

The photo shows... - Ilustracja pokazuje...

The picture

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30
nom fajne
123445676878 • 2020-09-14 18:20:58