Mowa niezależna i mowa zależna - język angielski - (direct speech and reported speech)

Mowa zależna (reported speech) i mowa niezależna (direct speech)

Mowa niezależna (direct speech) polega na przytoczeniu oryginalnej wypowiedzi (tych samych słów), które zostały powiedziane. W języku angielskim używamy w tym celu cudzysłowia, tak jak w przykładzie poniżej:


'I like your new shoes,' she said ("Podobają mi się twoje nowe buty" - powiedziała)

W odróżnieniu od mowy niezależnej, mowa zależna (reported speech) modyfikuje przytaczaną wypowiedź (niektóre słowa), przy czym zachowane zostaje znaczenie oryginalnej wypowiedzi. W reported speech nie używamy cudzysłowia:

She said that she liked my new shoes (Ona powiedziała, że podobają jej się moje nowe buty)

Kiedy przytaczamy jakąś wypowiedź w sposób zależny, często musimy dokonać kilku istotnych zmian gramatycznych i leksykalnych. Zmiany te nie są jednak obwarowane sztywnymi regułami i często zależą od kontekstu (do kogo mówimy, czyją wypowiedź przytaczamy) i charakteru samej wypowiedzi.

W przypadku gdy odwołujemy się do wypowiedzi kogoś innego, na pewno zmieniają się:

- zaimki osobowe i przymiotniki

'I'm afraid', said Anna. -> Anna said that she was afraid.
'You must come to our party,' said they. -> They insisted that I should come to their party.
'I want to play,' the child said. -> The child said that he wanted to play.

- słowa odwołujące się do czasu i miejsca, o których wiadomo (i które są aktualne) jedynie w momencie mówienia:

'Look at this,' they said. -> They told me to look at the car.
'I'm going now,' I said. -> I said that I was going then.
'What are you doing tomorrow?' asked he. -> He asked me what what I was doing on Friday?

- zmieniają się również także całe czasy i konstrukcje gramatyczne:

'I'm relaxing,' he said. - He said that he was relaxing.
'They are not here,' she infrmed us. - She informed us that they were not there.
'I will take your bag,' the boy offered. - The boy offered to take my bag.

Ważne jest także dobranie odpowiedniego słownictwa - w zależności od tego, czy przytaczamy zdania twierdzące, pytania, czy polecenia/zakazy:

- zdania twierdzące wprowadzamy takimi słowami jak: tell, say, insist, explain, claim
- pytania i prośby poprzedzone są zwykle poprzez: ask, want to know, wonder, beg
- polecaniom i zakazom towarzyszą następujące wyrazy: ask, tell, forbid, order
- sugestie, porady: suggested, advise, warn

Użycie wybranych czasowników wprowadzających mowę zależną:

ask (zapytać lub poprosić) – asked

'Please don't talk', the teacher said. - The teacher asked me not to talk. (prośba)
'What did you do?', she asked. - She asked me what I had done. (porada)

say (mówić, powiedzieć) – said (nie wymaga dopiełnienia)

'I won't go to the meeting,' she said. - She said that she wouldn't go to the meeting.
'Come at 5 o'clock,' they said. - They said to come at 5 o'clock

tell (powiedzieć) – told (wymaga dopełnienia)

'I will be there', you told me. - You told me that you would be there.
'We are tired,' they told me. - They told me that they were tired.

advise (radzić) – advised

'Take an umbrella,' he advised me. - He advised me to take an umbrella.

suggest (sugerować) – suggested

'You ought to see a doctor', she suggested. - She suggested that I see a doctor.

Zmiana czasów w mowie zależnej

Present simple

'He studies journalism,' she said. -> She said (that) he studied journalism.

Present continuous

'He is studying journalism,' she said. -> She said (that) he was studying journalism.

Present perfect

'He has studied journalism,' she said. -> She said (that) he had studied journalism.

Preset perfect continuous

'He has been studying journalism,' she said. -> She said (that) had been studying journalism.

Past simple

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
młody wolaaaaaaaaaaa
• 2023-05-30 19:51:05
cguj
• 2023-05-30 19:16:31
fxhbn
• 2023-05-30 14:57:44
Nic
• 2023-05-30 14:48:17
fajne
• 2023-05-30 14:32:19