Wyrażenia What i How w zastosowaniu z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami

Wyrażenia how i what są często mylnie używane ze względu na tak zwaną kalkę językową. Otóż, w języku polskim istnieje w zasadzie jeden zwrot  jaki/jaka stosowany do opisów ludzi, czy rzeczy, podczas gdy w języku angielskim mamy do wyboru dwa słowa: how i what. Przeanalizujmy teraz ich szczegółowe użycie.

WHAT

Tego wyrażenia używamy do:

a.) wyrażania naszego zachwytu, na przykład:

wzór: What + a/an + przymiotnik + rzeczownik

What a wonderful day! - Jaki cudowny dzień

What a beautiful girl! - Jaka piękna dziewczyna!

What an awesome idea! - Jaki super pomysł!

HOW

Tego zwrotu używamy do:

a.) pytania o czyiś wiek, na przykład:

How old is your brother? - Ile lat ma twój brat?

b.) pytania o liczbę lat, na przykład:

How many years have you been studying English? - Ile lat ( dosłownie: jak wiele lat ) uczysz się angielskiego?

c.) pytania o ilość, na przykład:

How many people are there? - Ilu ( dosłownie: jak wielu ) ludzi tam jest?

How much milk is left? - Ile ( dosłownie: jak dużo ) mleka zostało?

d.) do wyrażania naszego zachwytu, na przykład:

How wonderful! - Jak cudownie!

How beautiful! - Jak pięknie!

How awesome! - Jak genialnie!

Podsumowanie: najczęściej mylona różnica pomiędzy what i how

Warto zapamiętać, że what występuje przed przedimkiem nieokreślonym (a - przed spółgłoską lub an - przed samogłoską), za którym znajduje się przymiotnik opisujący dany rzeczownik.

Uwaga! To przymiotnik (a w zasadzie to, czy w wymowie rozpoczyna się on na spółgłoskę, czy też samogłoskę) determinuje, jaki przedimek nieokreślony (a/an) znajdzie się przed frazą składającą się z przymiotnika i rzeczownika (np. mądry chłopiec).

What a smart  boy! - Jaki mądry chłopiec! 

wzór: What + przedimek nieokreślony (a) + przymiotnik (smart) + rzeczownik (boy)

What an intelligent boy! - Jaki mądry/inteligentny chłopiec!

wzór: What + przedimek nieokreślony (an) + przymiotnik (intelligent) + rzeczownik (boy)

Z kolei po wyrażeniu how używamy przysłówka.

How brilliant! - Jak genialnie!

What an intelligent boy!

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 5 =
XXYWAA
2022-03-16 14:42:28
dziękuję, bardzo przydatna wypowiedź
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43