During, while - różnica w zastosowaniu

Oba zwroty during, jak i while oznaczają podczas. Używamy ich jednak w różnych konstrukcjach.

During

Tego wyrażenia używamy bezpośrednio przed  pierwszym rzeczownikiem, który występuje w zdaniu.

Na przykład:

During the lesson students mustn’t use their cell phones. (Podczas lekcji uczniowie nie mogą używać swoich telefonów komórkowych.)

While

Tego zwrotu używamy bezpośrednio przed:

a.) wyrażeniem odczasownikowym (czasownik +ing)

Na przykład:

English is useful while traveling. (Angielski jest przydatny podczas podróżowania.)

b.) lub przed zdaniem skonstruowanym za pomocą czasu ciągłego (np.czasu Present Continuous, Past Continuous).

Na przykład:

While you’re cooking dinner, I’ll check up on kids. (Podczas gdy ty gotujesz obiad, sprawdzę co robią dzieci.) Present Continuous

While you were listening to music, Mary called me. (Podczas gdy ty słuchałeś muzyki, zadzwoniła do mnie Mary.)  Past Continuous

Podsumowanie

DURING + RZECZOWNIK

WHILE + CZASOWNIK+ING

WHILE + ZDANIE WYRAŻONE W CZASIE CIĄGŁYM

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43