Przedimki angielskie - a, an, the

Przedimki to części mowy występujące przed rzeczownikiem, określającym go przymiotnikiem lub inną konstrukcją rzeczownikową. W języku angielskim wyróżniamy dwa rodzaje przedimków:

określony the

nieokreślony a/an

Osobom uczącym się języka angielskiego, przyimki sprawiają dużo trudności, gdyż ich odpowiedniki nie występują w języku polskim. Na szczęście istnieje kilka reguł, które ułatwiają ich zrozumienie.

Przedimki nieokreślone a/an

Przedimka a używamy przed wyrazem (np. rzeczownikiem przymiotnikiem) w liczbie pojedynczej zaczynającym się na spółgłoskę.

My mother is a journalist. - Moja mama jest dziennikarką.
This is a parrot. - To jest papuga.
I haven't got a bike.

Przedimka an używamy przed wyrazem w liczbie pojedynczej zaczynającym się na samogłoskę (a,e,i,o,u).

Would you like an orange juice?
I forgot to take an umbrella.

Od powyższych zasad istnieją jednak wyjątki wynikające ze sposobu wymowy:

a university – wymawiamy yuniversity
a European – wymawiamy yuropean
an hour – h jest bezdźwięczne (wymaiamy our)
an honour – bezdźwięczne h (wymawiamy onour)

Przedimki a / an używamy, gdy określamy, jaki jest lub do jakiej grupy przynależy dany podmiot:

He is a detective.
A piano is a musical instrument.
Handball is a sport.
She is a nice girl.

Jeśli chcemy podkreślić wyjątkowość danej rzeczy (mimo iż jest ona nieokreślona), to zamiast przedimka a/an użyjemy słowa one.

I hope to become a millionaire one day. - Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę milionerem.

Nie możemy użyć rzeczownika w liczbie pojedynczej bez przedimka:

I've got dog. - niepoprawnie
I've dog a dog. - poprawnie

Her father is lawyer. - niepoprawnie
Her father is a lawyer. - poprawnie

Have nice weekend. - niepoprawnie
Have a nice weekend. - poprawnie

Przedimek określony the

Używamy go:

- w przypadku rzeczy, które są jedyne w swoim rodzaju, unikalne:

the sun, the Earth, the South Pole, the sky, the moon

- gdy obaj rozmówcy wiedzą, o czym konkretnie jest mowa, bo wynika to np. z kontekstu lub związane jest z pewnego rodzaju niepowtarzalnością:

Can you close the doors? - Czy możesz zamknąć drzwi?
W powyższym przykładzie mamy na myśli konkretne drzwi, zapewne jedyne w danym pomieszczeniu (nie zaś „jakieś”, nieokreślone drzwi).

I'll walk the dog. - Wyprowadzę psa.
Mówiąc the dog mamy na myśli konkretnego psa, być może naszego psa. Gdybyśmy mieli kilka psów, sprecyzowalibyśmy,o którego nam chodzi.

Did you see the match? - Czy widziałeś mecz?
Obaj rozmówcy mają w głowie ten sam mecz. Być może rozmawiali o nim wcześniej lub jest to na tyle istotny mecz, że nie można go pomylić z innym.

Powyższa zasada dotyczy np.:

- pomieszczeń w obrębie jednego budynku, które są pojedyncze

the kitchen, the bathroom, the living room

- pojedynczych funkcji (w organizacjach, grupach, społecznościach)

the manager, the president, the leader

- rzeczowników z przymiotnikami w stopniu najwyższym

She is the best player in our team. - Ona jest najlepszym graczem w naszej drużynie.
This is the most delicious cake I have ever eaten. - To jest najlepsze ciasto jakie kiedykolwiek jadłam.
Where is the nearest restaurant? - Gdzie jest najbliższa restauracja?

- konkretnych strukturach w obrębie większej jednostki

the army   the government   the police

- kiedy mówimy o czymś, co zostało wspomniane wcześniej:

I saw a beautiful dress yesterday. The dress is long and blue.
They have got a boy. The boy is five years old.

W wyrażeniu the same (nie możemy pominąć żadnego z członów ani zastąpić the przedimkiem nieokreślonym):

We are the same age. - Jesteśmy w tym samym wieku.
They have got the same style. - Oni mają taki sam styl.

W towarzystwie instrumentów muzycznych:
I play the guitar.
He learns to play the trumpet.

W stałych zwrotach, które łączą się z czasownikiem go to:
I go to the dentist. - Idę do dentysty.
We went to the swimming pool yesterday. - Wczoraj poszliśmy na basen.

Dotyczy to również następujących rzeczowników: the bank, the airport, the cinema.

W następujących zwrotach określających położenie:

in the middle (of)  at the top (of)   at the end   on the left/right

oraz

the north (of)   the south (of)   the east (of)   the west (of)

W przypadku niektórych nazw własnych:

KRAJE, WYSPY, GÓRY - zasada ta dotyczy jedynie tych, które w nazwie mają ''republic'', ''states'' i ''kingdom'' lub których nazwa jest w liczbie mnogiej:

the USA (the United States of America)   the UK (the United Kingdom)  the Czech Republic  

the Netherlands   the Maledives   the United Arab Emirates   The Tatra Mountains   The Alps   the Bahamas

Generalnie jednak w przypadku państw, miast, kontynentów, wysp, stanów itd. the nie występuje:

England   Poland   France   Italy   Spain   Thailand
Paris   Las Vegas   Berlin   Pekin   Moscow
Cyprus   Santorini   Hawaii   Tenerife  Hokkaido
California   Utah   New York   Nevada   Kentucky

RZEKI, OCEANY, MORZA, KANAŁY, np.:

the Vistula   the Pacific   the Baltic   the Black Sea   the English Channel

MIEJSCA w mieście: lotniska, hotele, restauracje, teatry, muzea, kina, np.:

the Marriott   the Science Museum   the National Gallery   the National Theatre  the Frederic Chopin International Airport

NAZWY miejsc, które zawierają w sobie the... of..., np.:

the National Bank of Poland   the University of Wroclaw   

Przedimków nie używamy:

- w przypadku rzeczowników niepoliczalnych (uncountable nouns):

We need water to survive.
Could you buy bread on your way back home?

- w przypadku rzeczowników nieokreślonych w liczbie mnogiej:

Dogs are our best friends.
She likes sweets.

- przed nazwami własnymi (z wyjątkiem tych wymienionych powyżej):

Anna   Jan Matejko   Apple   Coca-Cola   IBM   Warsaw   

I work for IBM.
Jan Matejko was a famous painter.

Jednak jeśli chcemy podkreślić jakąś nazwę, czyjeś nazwisko możemy użyć the:

That's the Johnny Depp. - To ten Johnny Depp.

Jeśli mówimy o rodzinie jako całości, również możemy użyć the:
the Smiths   the Browns   the Thompsos

We are visiting the Smiths this weekend. - W ten weekend odwiedzamy rodzinę państwa Smiths.

- przed nazwami posiłków:

breakfast   brunch   lunch   dinner  supper

We have dinner at 5 pm.
What are you going to eat for lunch?

- kiedy ogólnie mówimy o takich instytucjach jak:

church   university   hospital   prison   school

I would like to study in/at university. - Chciałbym uczyć się na (jakimś) uniwersytecie.
A doctor works in hospital. - Lekarz pracuje w (jakimś) szpitalu.

- jeśli przed rzeczownikiem występuje zaimek dzierżawczy lub wskazujący:

Where is my bike?
Her father is a doctor.
Show me that book.
This is your new room.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43