Przedimki angielskie - a, an, the

Przedimki to części mowy występujące przed rzeczownikiem, określającym go przymiotnikiem lub inną konstrukcją rzeczownikową. W języku angielskim wyróżniamy dwa rodzaje przedimków:

określony the

nieokreślony a/an

Osobom uczącym się języka angielskiego, przyimki sprawiają dużo trudności, gdyż ich odpowiedniki nie występują w języku polskim. Na szczęście istnieje kilka reguł, które ułatwiają ich zrozumienie.

Przedimki nieokreślone a/an

Przedimka a używamy przed wyrazem (np. rzeczownikiem przymiotnikiem) w liczbie pojedynczej zaczynającym się na spółgłoskę.

My mother is a journalist. - Moja mama jest dziennikarką.
This is a parrot. - To jest papuga.
I haven't got a bike.

Przedimka an używamy przed wyrazem w liczbie pojedynczej zaczynającym się na samogłoskę (a,e,i,o,u).

Would you like an orange juice?
I forgot to take an umbrella.

Od powyższych zasad istnieją jednak wyjątki wynikające ze sposobu wymowy:

a university – wymawiamy yuniversity
a European – wymawiamy yuropean
an hour – h jest bezdźwięczne (wymaiamy our)
an honour – bezdźwięczne h (wymawiamy onour)

Przedimki a / an używamy, gdy określamy, jaki jest lub do jakiej grupy przynależy dany podmiot:

He is a detective.
A piano is a musical instrument.
Handball is a sport.
She is a nice girl.

Jeśli chcemy podkreślić wyjątkowość danej rzeczy (mimo iż jest ona nieokreślona), to zamiast przedimka a/an użyjemy słowa one.

I hope to become a millionaire one day. - Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę milionerem.

Nie możemy użyć rzeczownika w liczbie pojedynczej bez przedimka:

I've got dog. - niepoprawnie
I've dog a dog. - poprawnie

Her father is lawyer. - niepoprawnie
Her father is a lawyer. - poprawnie

Have nice weekend. - niepoprawnie
Have a nice weekend. - poprawnie

Przedimek określony the

Używamy go:

- w przypadku rzeczy, które są jedyne w swoim rodzaju, unikalne:

the sun, the Earth, the South Pole, the sky, the moon

- gdy obaj rozmówcy wiedzą, o czym konkretnie jest mowa, bo wynika to np. z kontekstu lub związane jest z pewnego rodzaju niepowtarzalnością:

Can you close the doors? - Czy możesz zamknąć drzwi?
W powyższym przykładzie mamy na myśli konkretne drzwi, zapewne jedyne w danym pomieszczeniu (nie zaś „jakieś”, nieokreślone drzwi).

I'll walk the dog. - Wyprowadzę psa.
Mówiąc the dog mamy na myśli konkretnego psa, być może naszego psa. Gdybyśmy mieli kilka psów, sprecyzowalibyśmy,o którego nam chodzi.

Did you see the match? - Czy widziałeś mecz?
Obaj rozmówcy mają w głowie ten sam mecz. Być może rozmawiali o nim wcześniej lub jest to na tyle istotny mecz, że nie można go pomylić z innym.

Powyższa zasada dotyczy np.:

- pomieszczeń w obrębie jednego budynku, które są pojedyncze

the kitchen, the bathroom, the living room

- pojedynczych funkcji (w organizacjach, grupach, społecznościach)

the manager, the president, the leader

- rzeczowników z przymiotnikami w stopniu najwyższym

She is the best player in our team. - Ona jest najlepszym graczem w naszej drużynie.
This is the most delicious cake I have ever eaten. - To jest najlepsze ciasto jakie kiedykolwiek jadłam.
Where is the nearest restaurant? - Gdzie jest najbliższa restauracja?

- konkretnych strukturach w obrębie większej jednostki

the army   the government   the police

- kiedy mówimy o czymś, co zostało wspomniane wcześniej:

I saw a beautiful dress yesterday. The dress is long and blue.
They have got a boy. The boy is five years old.

W wyrażeniu the same (nie możemy pominąć żadnego z członów ani zastąpić the przedimkiem nieokreślonym):

We are the same age. - Jesteśmy w tym samym wieku.
They have got the same style. - Oni mają taki sam styl.

W towarzystwie instrumentów muzycznych:
I play the

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45