Strona bierna (Passive Voice) - język angielski, przykłady, konstrukcja

Strona bierna (Passive Voice) w języku angielskim tworzona jest odpowiednio dla każdego czasu poprzez czasownik ''to be'' i III formę czasownika, czyli tzw. imiesłów bierny (past participle).

to be + past participle

Tak jak w języku polskim - stronę bierną tworzy się od czasowników przechodnich (transitive verbs), przy czym za czasowniki przechodnie uznaje się te, które mają dopełnienie bliższe.

Strona bierna używana jest w następujących przypadkach:

- kiedy osoba wykonująca daną czynność (podmiot) jest nieznana, nieistotna lub oczywista ze względu na cały kontekst, w którym się pojawia:

My bike is being repaired now. - Mój rower jest teraz naprawiany.
The parcel has been delivered. - Przesyłka została dostarczona.

- kiedy osoba wykonująca daną czynność ma zostać podkreślona:

This painting was created by a famous artist. - Ten obraz został stworzony przez sławnego artystę.
The film was made by Disney. - Film został zrobiony przez Disneya.

- kiedy czynność jest ważniejsza niż sam podmiot ją wykonujący (np. w informacjach dziennikarskich, reklamach, pismach formalnych, instrukcjach):

Two people have been injured in the accident. - Dwie osoby zostały ranne w wypadku.
The new law has been implemented. - Nowe prawo zostało wprowadzone.

- w celu uczynienia wypowiedzi bardziej formalną:

Your application has been received. - Otrzymaliśmy Pańską aplikację.
The site will be updated shortly. - Strona zostanie wkrótce uaktualniona.

Zmiana strony czynnej na bierną polega głównie na tym, że dopełnienie zdania czynnego staje się podmiotem zdania w stronie biernej, natomiast orzeczenie ze strony czynnej zmienia się w formę bierną.

W Passive Voice możemy zaznaczyć, kto jest wykonawcą czynności, jeśli ma to znaczenie poprzez dodanie 'by' (przez), np.:
 
The poem was written by Adam Mickiewicz. - Wiersz został napisany przez Mickiewicza.

Czasowniki z przyimkami także tworzą stronę bierną. Przyimki zostają tuż po czasowniku w stronie biernej:

The story was made up by her. - Historia została przez nią zmyślona.

By i with

Przyimka 'by' używamy gdy chcemy powiedzieć przez kogo została zrobiona dana czynność, 'with' natomiast używany jest w celu określenia, czym to zostało zrobione, np.:

Harry Potter was written by J. K. Rowling. - „Harry Potter'' został napisany przez J. K. Rowling.
Her face is washed with gel. - Jej twarz jest myta żelem.

Passive Voice w różnych czasach

Present Simple

I take photos. (active) - Photos are taken (by me).

Present Continuous

I am taking photos. - Photos are being taken (by me).

Present Perfect

I have taken photos. - Photos have been taken (by me).

Past Simple

I took photos. - Photos were taken (by me).

Past Continuous

I was taking photos. - Photos were being taken (by me).

Past Perfect

I had taken photos. - Photos had been taken (by me).

Future Simple

I will take photos. - Photos will be taken (by me).

Future Perfect

I will have taken photos. - Photos will have been taken (by me).

Czasowniki modalne

I must take photos. - Photos must be taken (by me).
I can't take photos. - Photos can't be taken (by me).

Present Perfect Continuous, Future Continuous i Past Perfect Continuous nie są używane w stronie biernej.

Strona bierna dla czasowników believe, expect, think, know, say, feel, report jest tworzona na dwa sposoby:

They believe that he is ill. - strona czynna
He is believed to be ill. (konstrukcja osobowa)
It is believed that he is ill. (konstrukcja bezosobowa)

Inne przykłady zdań w stronie biernej:

New cars are designed. - Nowe auta są projektowane.
Our car is being fixed by a mechanic. - Nasze auto jest naprawiane przez mechanika.
My mobile phone has been stolen. - Mój telefon został ukradziony.
This problem was caused by people. - Ten problem został spowodowany przez ludzi.
The president will be chosen next Monday. - Prezydent zostanie wybrany w następny poniedziałek.
The programme will have been installed by tomorrow morning. - Program zostanie zainstalowany do jutra rana.
The reservation must be paid as soon as possible. - Rezerwacją musi zostać zapłacona tak szybko, jak to możliwe.
He is expected to win the election. - Spodziewane jest, że on wygra wybory.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43