Błędnie używane zwroty: „zadzwonić do kogoś”, „wyjaśnić coś”, „w pociągu”, „przy stole”, „witaj w…”, „przyjechać do…/na stację …”, „na obraz

Błędnie używane zwroty: „zadzwonić do kogoś”, „wyjaśnić coś”, „w pociągu”, „przy stole”, „witaj w…”, „przyjechać do…/na stację …”, „na obrazku”, „na rondzie”, „wrócić do domu”,  „iść na piechotę”

1. zadzwonić do kogoś – call/ring somebody

Najczęstszym błędem w użyciu tego zwrotu jest dodawanie to zaraz po czasowniku „dzwonić”.

Tak więc błędnym będzie zdanie:

I’ll call to you later. - x

Poprawna wersja to:

I’ll call you later. – Zadzwonię do ciebie później.

ogólny wzór: podmiot + czasownik call/ring użyty w odpowiedniej formie + dopełnienie

2. wyjaśnić coś komuś– explain something to somebody

Z kolei w przypadku tego zwrotu konieczne jest dodanie wyrażenia to zaraz przed dopełnieniem.

Niepoprawne będzie zdanie:

Can you expain me what you’re doing here? - x

Poprawne zdanie to:

Can you explain to me what you’re doing here? - Czy możesz mi wyjaśnić, co tutaj robisz?

ogólny wzór : podmiot+ explain (użyte we właściwej formie) + to + dopełnienie

3. w  pociągu – on the train

Ze względu an to, że in oznacza w, to często uzcniowie tworzą zwrot in the train. Jeśli mamy na myśli, że jesteśmy w pociągu, ponieważ podróżujemy do jakiegoś miejsca, to wówczas zamieniamy in na on.

Błędne zdanie to:

I’m reading a book in the train to Warsaw. - x

Poprawne zdanie to:

I’m reading a book on the train to Warsaw. – Czytam książkę w pociągu do Warszawy

4. przy stole - at the table

Kolejnym problematycznym zwrotem bywa fraza „przy stole”.  Poprawna wersja to at the table, które może znaleźć się w takim na przykład zdaniu:

We’re waiting for you at the table by the window. – Czekamy na ciebie przy stoliku pod oknem.

5. witaj w – welcome to

O ile wiemy zazwyczaj, że „witaj” to welcome a w to przecież po angielsku in, o tyle często nie zdajemy sobie sprawy, iż połączenie tych dwóch słów welcome oraz in, nie będzie znaczyło „witaj w”

 ( np. Polsce )

Nie możemy powiedzieć:

Welcome in Poland. – x

Poprawna wersja to:

Welcome to Poland. – Witaj w Polsce.

Dla uproszczenia można skojarzyć sobie poprawną wersję z piosenką Zbigniewa Wodeckiego, który śpiewał „Chałupy welcome to”.  Być może niektórzy uczniowie znają tą piosenkę

6. przyjechać do/na stację – to arrive in… / to arrive at the station

Należy zapamiętać, iż podobnie jak w języku polskim używamy dwóch odmiennych wyrażeń „przyjechać do” oraz „przyjechać ( na stację )”, tak samo w języku angielskim stosujemy odpowiednio arrive in i arrive at ( the station ).

Przyjechać do … = to arrive in

Przykładowe zdanie:

I arrive in London at 8 a.m. - Przyjadę do Londynu o 8 rano.

Przyjechać na ( stację ) = to arrive at ( the station )

Przykładowe zdanie:

I arrive at the station in London at 8 a.m. - Przyjadę na stację w Londynie o 8 rano.

7. na obrazku - in the picture

Opis obrazka jest jednym z zadań maturalnych, dlatego też warto zapamiętać poprawną wersję frazy „na obrazku”, czyli in the picture. Zaoewne błąd w tłumaczeniu wynika z tzw. kalki językowej, czyli zastosowania połączenai słów według schematu, jakim posługujemy się w języku polskim ( mówimy przecież „na obrazku” a na to w języku angielsku on).

Uwaga!

Błędne zdanie to:

On the picture I can see two girls watching a movie. -x

Poprawne zdanie to:

In the picture I can see two girls watching a movie. – Na obrazku widzę dwie dziewczyny oglądające film.

8. na rondzie - at the roundabout

Z podobną kalką językową mamy do czynienia w przypadku zwrotu na rondzie.  Niestety nie możemy przetłumaczyć tej frazy dosłownie i utworzyć on the roundabout  i  musimy zastosować  tutaj przyimek at.

Niepoprawne zdanie:

On the roundabout turn right. – x

Poprawne zdanie:

At the roundabout turn right. – Na rondzie skręć w prawo.

9. wracać do domu - go/come (back) home lub return home

Także I wtym przypadku tzw. „tłumaczenie słowo po słowie” nie przyniesie dobrego rezultatu. Idąc tym tropem uzyskamy bowiem zwrot go/come (back)  to home lub return to home. Poprawna wersja nie zawiera wyrażenia to.

Błędne zdania:

What time are you going / coming ( back ) to home? - O której godzine wracasz do domu?

What time are you returning to home? - O której godzine wracasz do domu?

Poprawne zdania:

What time are you going to go/ come ( back ) home? - O której godzine wracasz do domu?

What time are you going to return home? - O której godzine wracasz do domu.

10. iść na piechotę – to go on foot

Jeżeli poruszamy się jakiś pojazdem, jak na przykład samochód, czy pociąg, to wówczas do czasownika dodajemy zwrot by.

Możemy powiedzieć na przykład: I go to school by car. ( Jeżdżę do szkoły samochodem ).

Jednak, gdy chodzimy dokądś pieszo to wówczas stosujemy frazę on foot .

Niepoprawne zdanie:

I’ll go to the park by foot. - x

Poprawne zdanie:

I’ll go to the park on foot. – Przyjdę do parku pieszo.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43