Trzecia osoba liczby pojedynczej - everybody oraz związane z nią zasady tworzenia zdań

Trzecia osoba liczby pojedynczej - everybody oraz związane z nią zasady tworzenia zdań.

Język polski sugeruje nam, iż podmiot wszyscy, każdy, nikt wskazuje na użycie liczby mnogiej i taki sam schemat uczniowie często stosują w przypadku tworzenia zdań w języku angielskim. Tutaj jednak sytuacja jest odmienna.

EVERYBODY/ EVERYONE/ SOMEBODY/ SOMEONE/ ANYBODY/ ANYONE / NOBODY / NO ONE

a.)    znaczenie

Podane zwroty oznaczają kolejno:  wszyscy / każdy ( everybody / everyone ) , ktoś ( somebody / someone ) oraz nikt ( nobody / no one ).

b.)    ogólne zastosowanie

W  odróżnieniu od języka polskiego, użycie podmiotów wymienionych w podpunkcie a.), nie oznacza zastosowania odmiany czasownika dla liczby mnogiej.  Stosując jakikolwiek ze wspomnianych zwrotów,  odmieniamy czasownik tak, jak dla trzeciej osoby liczby pojedynczej ( he / she / it ).

c.)     użycie  – przykłady zdań

Everybody/ everyone is waiting for you. – Wszyscy na ciebie czekają.

Not everyone wants to stay here. – Nie każdy chce tu zostać.

Is everybody / everyone safe? – Czy wszyscy są bezpieczni?

Somebody / Someone was following me. – Ktoś mnie śledził.

Does someone / somebody know the answer? – Czy ktoś zna odpowiedź?

Is there anybody / anyone here? – Czy jest tu ktoś?

There wasn’t anybody to help me. – Nie było tam nikogo, kto by mi pomógł.

There was no one / nobody to talk. – Nie było tam nikgo, z kim można by porozmawiać.

Jak pokazują powyższe przykłady,

-  w zdaniach twierdzących stosujemy : everybody / everyone, somebody / someone

- w przeczeniach używay: everyone / everybody ( łącznie z not, jak w przykładzie: Not everybody wants to stay here ), anybody / anyone, no one/ nobody ( no one oraz nobody technicznie rzecz ujmując przyjmują szyk twierdzenia, jak w przykładzie:  There was no one to talk to )

- w pytaniach stosujemy: everybody / everyone, someone / somebody, anybody / anyone

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48