To be to do something - znaczenie i użycie

Do mówienia o naszych obowiązkach, zadaniach, które musimy wykonać możemy stosować różne zwroty, między innymi zwrot to be to do something. Jest on zwrotem na ogół formalnym.

Znaczenie

Zwrot to be to do something oznacza „mieć coś do zrobienia”, „musieć coś zrobić”.

Użycie

- twierdzenia

wzór: podmiot + to be ( am / are / is ) +  to + bezokolicznik + reszta zdania

Przykłady:

Singular – liczba pojedyncza

I am ( ‘m ) to study for the test. – Muszę przygotować się do testu.

You are ( ‘ re ) to study for the test. – Musisz przygotować się do testu.

He / she / it is ( ‘s ) to study for the test. – On / ona / ono musi przygotować się do testu.

Plural – liczba mnoga

We are ( ‘ re ) to study for the test. – Musimy przygotować się do testu.

You are ( ‘ re ) to study for the test. – Musicie przygotować się do testu.

They are ( ‘ re ) to study for the test. – Oni / one muszą przygotować się do testu.

-          przeczenia

wzór: podmiot + to be not + to + bezokolicznik + reszta zdania

Singular – liczba pojedyncza

I am not  ( ‘m not ) to study for the test. – Nie muszę przygotować się do testu.

You are not ( aren’t ) to study for the test. – Nie musisz przygotować się do testu.

He / she / it is not ( isn’t ) to study for the test. – On / ona / ono nie musi przygotować się do testu.

Plural – liczba mnoga

We are not ( aren’t ) to study for the test. – Nie musimy przygotować się do testu.

You are not ( aren’t ) to study for the test. – Nie musicie przygotować się do testu.

They are not ( aren’t ) to study for the test. – Oni / one nie muszą przygotować się do testu.

-pytania

wzór: To be + podmiot + to + bezokolicznik + reszta zdania

Singular – liczba pojedyncza

Am I  to study for the test? – Czy muszę przygotować się do testu?

Yes, I am. / No, I’m not. – Tak, muszę. / Nie, nie muszę.

Yes, you are. / No, you aren’t. – Tak, musisz. / Nie, nie musisz.

Are you to study for the test? – Czy musisz przygotować się do testu?

Yes, I am. / No, I’m not. – Tak, muszę. / Nie, nie muszę.

Yes, you are. / No, you aren’t. – Tak, musisz. / Nie, nie musisz.

Is he / she / it  to study for the test? – Czy on / ona / ono musi przygotować się do testu?

Yes, he / she / it  is.    No,  he / she / it  isn’t. – Tak, on / ona / ono musi.    Nie, on / ona / ono nie musi.

Plural – liczba mnoga

Are we to study for the test? – Czy musimy przygotować się do testu?

Yes, you are. / No, you aren’t. – Tak, musicie. / Nie, nie musicie.

Yes, we are. / No, we aren’t. – Tak, musimy. / Nie, nie musimy.

Are they to study for the test? – Czy oni / one muszą przygotować się do testu?

Yes, they are. / No, they aren’t. – Tak, oni / one muszą.   Nie,  oni / one nie muszą.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45