Unreal past - Wishes/ It's high time

Unreal past

Mówiąc o wymyślonych, hipotetycznych lub nieprawdopodobnych sytuacjach odnoszących się do teraźniejszości, możemy użyć wymienionej wcześniej konstrukcji z 'wish'. Istnieją jeszcze inne sposoby wyrażenia tego typu sytuacji.

Wishes

Słowo wish używane jest często jako ''życzyć komuś czegoś''. Może jednak przybrać inne znaczenie i znacznie zmienić konstrukcję całej wypowiedzi. Wish w odniesieniu do przeszłości może wyrażać żal, że coś się wydarzyło lub nie. W odniesieniu do teraźniejszości wish wyraża również żal lub życzenie zmiany sytuacji. Podobnego znaczenia nabierają zdania zaczynające się od ''if only''. Spójrzmy na poniższe przypadki.

1. Podmiot + wish + past tense

Konstrukcja ta odnosi się do teraźniejszości i ma na celu wyrażenie żalu odnośnie obecnej sytuacji, przy czym prawdopodobieństwo, że ta sytuacja może się zmienić, jest znikome.

Przykłady:
I wish I were a student. (If only I were a student.) - Chciałbym być studentem (Gdybym tylko był studentem)
We wish you were here. (If only you were here.) - Żałujemy, że cię tu nie ma (Gdybyś tylko tu był)
She wishes she weren't sitting with them now. (If only she weren't sitting with them now.) - Ona żałuje, że z nimi teraz siedzi (Gdyby tylko nie siedziała teraz z nimi)

2. Podmiot + wish + could + infinitive

Powyższa konstrukcja również odnosi się do teraźniejszości i wyraża żal z powodu braku jakichś umiejętności lub możliwości.

Przykłady:
I wish I could swim. (If only I could swim.) - Żałuję, że nie potrafię pływać.
Anna wishes she could go with us. (If only Anna could go with us.) - Anna żałuje, że nie może z nami jechać.
They wish they could buy a new house. (If only they could buy a new house.) - Oni żałują, że nie moga kupić nowego domu.

3. Podmiot + wish + past perfect

Konstrukcja z 'wish' i czasem past perfect wyraża żal odnośnie sytuacji z przeszłości. Sytuacji tej nie da się już zmienić.

Przykłady:
I wish I had studied more. (If only I had studied more.) - Żałuję, że nie uczyłem się więcej.
She wishes she had gone with us. (If only she had gone with us.) - Ona żałuje, że nie poszła z nami.

4. Podmiot + wish + subject + would + infinitive

Tej konstrukcji używamy w celu wyrażenia niezadowolenia i/lub chęci zmiany na przyszłość. Odnosi się to często do osób (lub zjawisk) trzecich.

Przykłady:
I wish you would stop smoking. - Życzyłbym sobie, żebyś przestał palić.
We wish it would stop raining. - Życzylibyśmy sobie, żeby przestało padać.
He wishes they wouldn't make so much noise. - On życzyłby sobie, żeby oni nie robili tyle hałasu.

W powyższych przypadkach zaobserwować można, że w pierwszej i trzeciej osobie lp. zamiast 'was' używa się często 'were'. Jest to bardziej oficjalne i poprawne, coo nie znaczy, że użycie 'was' jest błędem.

Inne konstrukcje opisujące unreal past

Mówiąc o nieprawdopodobnych, hipotetycznych, niemożliwych do zmiany sytuacjach dotyczących teraźniejszości używamy następujących struktur:

II conditional

If I were you, I would stop smoking. - Gdybym był tobą, przestałbym palić.
If we could go, we would be happy. - Gdybśmy mogli jechać, bylibyśmy szczęśliwi.

Konstrukcja I'd rather

I'd rather you didn't call him. - Wolałbym, żebyś do niego nie dzwonił.
I'd rather they left now. - Wolałbym, żeby oni już wyszli.

Suppose/Supposing

Suppose you won the lottery, what would you do? - Załóżmy, że wygrałeś na loterii, co byś zrobił?
Suppose you didn't pass you exam, what would you do? - Załóżmy, że nie zdałeś egzaminu, co byś zrobił?

Konstrukcja 'as if/ as though'

She acts as though she were a princess. - Ona zachowuje się, jakby była księżniczką.
You look at me as if I were an alien. - Patrzysz na mnie, jakbym był kosmitą.

It's high/about time – czas na/najwyższa pora, żeby

It's high time you cleaned the house. - Najwyższa pora, żebyś posprzątał mieszkanie.
It's about time we left. - Czas, żebyśmy wyszli.

Jeśli chcemy nawiązać do nieprawdopodobnych, hipotetycznych, niemożliwych do zmiany sytuacji z przeszłości, używamy albo konstrukcji wish + past perfect albo jednej z powyższych struktur (ale z czasem past perfect). Spójrzmy na przykłady poniżej:

III conditional

If I hadn't bought this dress, I would have more money now. - Gdybym nie kupiła tej sukienki, miałabym teraz więcej pieniędzy.
If she had studied hard, she would be smarter. - Gdyby ona się więcej uczyła, byłaby mądrzejsza.

Konstrukcja I'd rather

I'd rather you hadn't called my parents yesteday. - Wolałbym, żebyś nie dzwonił wczoraj do moich rodziców.
I'd rather they hadn't behaved like that. - Wolałbym, żeby oni się tak nie zachowali.

Suppose/Supposing

Suppose you hadn't missed the bus, would you have been on time? - Załóżmy, że nie spóźniłeś się na autobus, byłbyś na czas?
Supposing the had gone shopping, would they have bought bread? - Załóżmy, że oni poszli na te zakupy, myślisz, że kupiliby chleb?

Konstrukcja as if/ as though

They behaved as if they had been celebrities. - Oni zachowywali się, jakby byli celebrytami.
She looked at me as if she had seen a ghost. - Ona popatrzyła na mnie, jakby zobaczyła ducha.

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 5 =
fghd
2017-12-07 19:09:01
Świetny tekst i świetnie wyjaśnione
Julie
2016-10-03 15:33:37
Bardzo przydatny tekst ;)
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23