Długość fali

Wiedząc, że częstotliwość fali świetlnej wynosi 5*1014 Hz, a prędkość w próźni wynosi 300 000 km/s, oblicz jaka jest długość tej fali w szkle o współczynniku załamania 1,51 względem próżni. 

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
17.04.2020 07:12

Dane i szukane z zadania:

c=300000 \frac{km}{s}

n=1,51

f=5*10 ^{14} Hz

Ze wzoru na częstotliwość światła w próżni:

f= \frac{c}{ \lambda }

obliczamy wzór na długość fali:

 \lambda = \frac{c}{f}

w związku z tym, że mamy do czynienia z innym ośrodkiem niż próżnia (szkło), powyższy wzór zapisujemy dla innego ośrodka, gdzie v to jest prędkość rozchodzenia się fali w szkle:

 \lambda = \frac{v}{f}

Do rozwiązania zadania potrzebny nam będzie jeszcze wzór na współczynnik załamania ośrodka drugiego względem pierwszego. Jest to współczynnik mówiący o tym, że iloraz prędkości światła w jednym ośrodku do prędkości swiatła w drugim ośrodku jesat równy n.

n= \frac{c}{v}

v= \frac{c}{n}

podstawiamy go do wzoru na długość fali:

 \lambda = \frac{ \frac{c}{n} }{f}

 \lambda = \frac{c}{fn}

 \lambda = \frac{300000 \frac{km}{s} }{1,51*5*10^{14} \frac{1}{s} }

 \lambda =3,9735*10 ^{-7} m

Odp. Długość fali wynosi 3,9735*10-14.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: