Energia grzałki

Oblicz czas potrzebny na dostarczenie energii Q=1500J przez grzałkę o mocy P=300W.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Damian Ekspert eSzkola.pl
11.04.2021 18:36

Ponieważ moc P urządzenia, które w czasie t wykona pracę Q dana jest wzorem:
P=\frac{Q}{t}
to przekształcając ten wzór można otrzymać:
t=\frac{Q}{P}=\frac{1500}{300}=5s

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza