Zaproponuj metodę potwierdzenia obecności produktu reakcji i zapisz swoje spostrzeżenia

Podczas ogrzewania mocznika zachodzi reakcja przedstawiona na poniższym schemacie. Jednym z produktów reakcji jest biuret, który w obecności wodorotlenku miedzi(II) tworzy fiołkowy kompleks. Podobną reakcję dają również białka. Zapisz fragment budowy odpowiedzialny w zarówno w biurecie jak i białkach za powstawanie barwnego kompleksu oraz nazwij go. Zaproponuj metodę potwierdzenia obecności drugiego produktu reakcji i zapisz spostrzeżenia. Określ, jaki to typ reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 22:29

Fragment budowy odpowiedzialny za powstawanie fiołkowego kompleksu w białkach i biurecie to wiązanie peptydowe, o wzorze: -(C=O)-NH-

Obecność amoniaku można potwierdzić zbliżając wilgotny papierek uniwersalny do wylotu ogrzewanej probówki.

Obserwacje: Papierek uniwersalny barwi się na niebiesko.

Reakcja biuretowa jest przykładem reakcji kondensacji.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: