Różnica w zastosowaniu - broke i broken

Kolejna para wyrazów, która przysparza problem w zastosowaniu to broke i broken. Przyjrzyjmy się różnicom w ich zastosowaniu.

BROKE 

a.) wymowa

W zależności od tego, czy preferujemy angielski brytyjski czy amerykański, wymawiamy broke na dwa sposoby.

/brəʊk/ - to wersja British English (angielski brytyjski)

/broʊk/ - to wersja American English (angielski amerykański)

b.) znaczenie i użycie.

- Broke to w zasadzie forma przeszła czasownika broken (break - broke - broken). Tak więc tej formy używamy w twierdzeniach razem z czasem Past Simple.

Na przykład:

The boy broke the window. - Chłopiec zbił szybę.

The car broke down. - Samochód się zepsuł.

I broke the pencil in two. - Przełamałęm ołówek na dwie części.

Broke może więc przyjmować znaczenie stłuc, zespsuć, złamać.

- Jednakże w pewnym przypadku staje się przymiotnikiem, a mianowicie w sytuacji, gdy mówimy " I'm broke ", czyli "Jestem spłukany/bez grosza przy duszy". 

BROKEN 

a.) wymowa

W tym przypadku również istnieje podział na wymawianie słowa zgodnie z zasadami brytyjskiej i amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

 /ˈbrəʊ.kən/ - to wersja British English (angielski brytyjski)

/ˈbroʊ.kən/ - to wersja American English (angielski amerykański)

b.) znaczenie i użycie.

Broken to w forma Past Participle pochodząca od czasownika broken (break - broke - broken). Tej formy możemy użyć:

- tworząc wszytskie typy zdań (twierdzenia, przeczenia, pytania) w czasie Present Perfect

She's broken her leg and cannot walk now. - Ona złamała nogę i nie może teraz chodzić.

She hasn't broken her leg and she can walk now. - Ona nie złamała nogi i może teraz chodzić.

Has she broken her leg and cannot walk now? - Czy ona złamała nogę i nie może teraz chodzić?

- tworząc wszytskie typy zdań (twierdzenia, przeczenia, pytania) w czasie Past Perfect

Tony had broken the vase before the lesson started. - Tony zbił wazon zanim zaczęła się lekcja.

Tony hadn't broken the vase before the lesson started. - Tony nie zbił wazonu zanim zaczęła się lekcja.

Had Tony broken the vase before the lesson started? - Czy Tony zbił wazon zanim zaczęła się lekcja? 

- tworząc wszytskie typy zdań (twierdzenia, przeczenia, pytania) w czasie Future Perfect

By the time Kate has passed a driving test, her dad's old car will have already broken down. - Do czasu aż Kate zda egzamin na prawo jazdy, stary samochód jej taty już się popsuje.

By the time Kate has passed a driving test, her dad's old car will not have broken down yet. - Do czasu aż Kate zda egzamin na prawo jazdy, stary samochód jej taty jeszcze się nie popsuje.

Will Kate's dad's old car have already broken down by the time she has passed her driving test? - Czy stary samochód taty Kate już się popsuje do czasu aż ona zda egzamin na prawo jazdy?

- tworząc zdania z wykorzystaniem strony biernej

The window was broken by a juvenile. - Szyba została zbita przez młodocianego przestępcę.

The chair is going to be broken by this fat man! - Krzesło zaraz zostanie złamane przez tego grubego mężczyznę!

This rule can't be broken by anyone. - Ta zasada nie może być złamana przez nikogo.

- budując zwrot składający się z przymiotnika i rzeczownika

a broken watch - popsuty zegarek

a broken promise - złamana obietnica

a broken trust - utracone zaufanie

Podsumowując - najczęściej mylone zwroty

Pamiętajmy o tym, że możemy powiedzieć:

She's broke. - Ona nie ma grosza przy duszy,

ale powiemy

Her leg is broken. - Jej noga jest złamana.

Polecamy również:

 • Opis osoby po angielsku

  The person I would like to describe is Helena Bonham Carter. She is an English actress and one of the most original artists in the film industry. She is best known for her roles in A Room with a View, The Wings of the Dove and Fight Club. Więcej »

 • Opis pracy po angielsku

  I love my job as an English teacher. I work in a primary school and give private lessons. It gives me both satisfaction and pleasure. I am very popular with my pupils. They respect me and never misbehave during my classes. Some people say that I have a born talent for teaching. Więcej »

 • Opis szkoły po angielsku

  As a secondary school student I spend about 7 hours a day at school. In comparison with other activities - it is quite a lot. I learn there, broaden my horizons, meet new people, meake friends and fave fun. This place forms my personality and influences my outlook on life. Więcej »

 • Opis domu po angielsku

  My name is Olga and I am thirteen years old. I live with my family in a detached house on the outskirts of Krakow. There are five of us: me, my parents and my sibilings. I have got one sister and one brother. My mother is a perfect housewife and my father is a doctor. They are always busy but they love what they do. Więcej »

 • Opis wakacji po angielsku

  There is no better part of a year than holidays. After being busy for a long time we really look forward to days off. In general, people have two week holidays each year, which is not so much. This is why they pay so much attention to this particular time and they do their best to take the most of it. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 2 =
Karoł Wojtyła
2022-08-31 16:30:04
Tak, robiłem to.
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23