Raport po angielsku - jak napisać, przykład, wzór

A report

REPORT ON PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OUR AREA IS FACING

Background information
Bongo is a medium-sized town with a population of 30 000. Because of its picturesque location and stunning surrounding it is a popular tourist destination. The city, however, does not have much to offer to its young inhabitants. The Youth Community Organisation has recently held several assemblies to identify the most important issues affecting our area and find possible solutions to them.

Main problems
The city lacks in sport and educational facilities. There is no leisure centre to spend time in, not to mention the opportunities to develop one’s skills. The only library in the area opens three times a week and is poorly equipped because of financial problems. Money is also the main constraint of our cinema which is outdated and does not attract potential viewers.

Most urgent changes needed
It was suggested that leisure and educational centre are established. It could be either newly-built or arranged in existing place. There are wonderful old buildings to be renovated and used beneficially. To make the neighbourhood more attractive, local authorities should implement clearing up scheme. Moreover, kids should be provided with at least one football pitch. Thanks to that they will no longer be threatened by rushing cars.

Recommendations
I propose that the decaying buildings are transferred into meeting places and unused areas changed into sport fields. The cinema and the library should be modernized and equipped with up-to-date technology. Local government funds can be used for these purposes. I recommend that it is implemented in stages. This would spread the cost and make the whole project more efficient.

Raport po angielsku - tłumaczenie

RAPORT NA TEMAT PROBLEMÓW I MOŻLIWOŚCI, Z JAKIMI MUSI ZMIERZYĆ SIĘ NASZA OKOLICA

Podstawowe informacje
Bongo jest średniej wielkości miastem, w którym mieszka ok. 30 000 ludzi. Ze względu na swoje malownicze położenie jest popularnym miejscem turystycznym. Miasto nie ma jednak zbyt wiele do zaoferowanie dla swoich młodych mieszkańców. Organizacja Młodych zwołała ostatnio kilka zebrań w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów dotyczących naszego obszaru i znalezienia możliwych rozwiązań.

Główne problemy
Miastu brakuje ośrodków sportowych i edukacyjnych. Nie ma tu miejsc, w których można spędzić czas wolny, nie wspominając o możliwościach rozwoju umiejętności. Jedyna biblioteka w okolicy otwarta jest trzy razy w tygodniu i jest słabo wyposażona z powodów finansowych. Pieniądze są także głównym ograniczeniem naszego kina, które jest przestarzałe i nie zachęca potencjalnych widzów.

Najpotrzebniejsze zmiany
Zostało zaproponowane, aby założyć wypoczynkowe i edukacyjne centrum. Mogłoby zostać wybudowane od postaw albo zaaranżowane w już istniejącym miejscu. Istnieją u nas wspaniałe stare budynki do renowacji i wykorzystania z korzyścią. Żeby uczynić sąsiedztwo bardziej atrakcyjnym, lokalne władze powinny wprowadzić program sprzątania. Co więcej, dzieciom powinno się dać do użytku co najmniej jedno boisko. Dzięki temu nie będą już zagrożone przez pędzące samochody.

Zalecenia
Proponuję, żeby gnijące budynki zamienić na miejsca spotkań, a nieużywane przestrzenie na boiska sportowe. Kino i biblioteka powinny zostać zmodernizowane i wyposażone w najnowsze technologie. Do tego celu mogą zostać użyte lokalne pieniądze rządowe. Zalecam, aby zmiany te były wprowadzane etapami. W ten sposób podzielone zostaną koszty, a cały projekt przebiegnie sprawniej.

DICTIONARY – SŁOWNICZEK
background information – podstawowe informacje
a medium-sized town – średniej wielkości miasto
inhabitants – mieszkańcy
assemblies – zebrania
to identify issues – zidentyfikować problemy
possible solutions – możliwe rozwiązania
to lack in – brakować [czegoś]
opportunities – możliwości
to develop one’s skills – rozwijać czyjeś umiejętności
a library – biblioteka
poorly equipped – słabo wyposażona
the main constraint of – główne ograniczenie [czegoś]
cinema – kino
potential viewers – potencjalni widzowie
outdated – przestarzałe
recommendations – zalecenia
I propose that... - Proponuję, żeby...
decaying buildings – gnijące budynki
sport fields – boiska sportowe
up-to-date technology – najnowsza technologia
implemented in stages – wprowadzone etapami
to spread the costs – podzielić koszty
efficient - sprawny

Polecamy również:

 • Opis osoby po angielsku

  The person I would like to describe is Helena Bonham Carter. She is an English actress and one of the most original artists in the film industry. She is best known for her roles in A Room with a View, The Wings of the Dove and Fight Club. Więcej »

 • Opis pracy po angielsku

  I love my job as an English teacher. I work in a primary school and give private lessons. It gives me both satisfaction and pleasure. I am very popular with my pupils. They respect me and never misbehave during my classes. Some people say that I have a born talent for teaching. Więcej »

 • Opis szkoły po angielsku

  As a secondary school student I spend about 7 hours a day at school. In comparison with other activities - it is quite a lot. I learn there, broaden my horizons, meet new people, meake friends and fave fun. This place forms my personality and influences my outlook on life. Więcej »

 • Opis domu po angielsku

  My name is Olga and I am thirteen years old. I live with my family in a detached house on the outskirts of Krakow. There are five of us: me, my parents and my sibilings. I have got one sister and one brother. My mother is a perfect housewife and my father is a doctor. They are always busy but they love what they do. Więcej »

 • Opis wakacji po angielsku

  There is no better part of a year than holidays. After being busy for a long time we really look forward to days off. In general, people have two week holidays each year, which is not so much. This is why they pay so much attention to this particular time and they do their best to take the most of it. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
oliwia
2016-01-07 17:43:55
Żalowe
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45