Angielski w matematyce

Zdarza się, że w czytanym tekście napotykamy matematyczne symbole, które mogą przysporzyć problemu w ich prawidłowym odczytaniu. Poniżej zebrano podstawowe zwroty, które ułatwią to zadanie.

GENERAL TERMS - OGÓLNE POJĘCIA

a number - liczba

a prime number - liczba pierwsza

adding - dodawanie

to add - dodać

substraction - odejmowanie

to substract - odjąć

multiplection - mnożenie

to multiply - pomnożyć

division - dzielenie

to divide - podzielić

adding - dodawanie

to add dodać

a fraction - ułamek

a root - pierwiastek

ADDING - dodawanie

+ plus

= equals (równa się)

Na przykład:

3 + 3 = 6

Three plus three equals six.

SUBSTRACTION - odejmowanie

- minus

Na przykład:

10 - 5 = 5

Ten minus five equals five.

MULTIPLECTION - mnożenie

x - times ... (pomnożone przez ...)

2 x 2 = 4

Two times two equals four.

DIVISION - dzielenie

: - divided by ... (podzielone przez ...)

Two multiplied 

FRACTIONS - ułamki

1/2 - one half

1 1/2 - one and a half (jeden i jedna druga)

1/3 - one third

2 1/3 - two and one third (dwa i jedna trzecia)

1/4 - one quarter

5 1/4 - five and one quarter (pięć i jedna czwarta)

2/5 - two-fifths (dwie piąte)

6/7 - six-sevenths ( szesć siódmych )

2 /6 - two - sixths (dwie szóste) 

Uwaga! Zapisujac ułamki (cyfrę w mianowniku) stosujemy liczebniki porządkowe, czyli:

1st - first

2nd - second

3rd - third

4th - fourth

5th - fifth

6th - sixth

7th - seventh

8th - eighth

9th- ninth

10th - tenth

11th - eleventh

12th - twelfth

13th - thirteenth

14th - fourteenth

15th - fifteenth

16th - sixteenth

17th - seventeenth

18th - eighteenth

19th - nineteenth

20th - twentieth

21st - twenty-first

30th - thirtieth

40th - fortieth

50th - fiftieth

60th - sixtieth

70th - seventieth

80th - eightieth

90th - ninetieth

100th - one hundreth

200th - two hundrerth

ROTS - pierwiastki

the second root - pierwiastek drugiego stopnia

the third root - pierwiastek trzeciego stopnia

the third root - pierwiastek czwartego stopnia

Na przykład:

The second root of fourt is two. - Pierwiastek drugiego stopnia z 4 wynosi 2.

The third root of twenty-seven is three. - Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 wynosi 3.

The fourth root of two hundred and fifty is four. - Pierwiastek czwartego stopnia z 256 wynosi 4.

Polecamy również:

 • Opis osoby po angielsku

  The person I would like to describe is Helena Bonham Carter. She is an English actress and one of the most original artists in the film industry. She is best known for her roles in A Room with a View, The Wings of the Dove and Fight Club. Więcej »

 • Opis pracy po angielsku

  I love my job as an English teacher. I work in a primary school and give private lessons. It gives me both satisfaction and pleasure. I am very popular with my pupils. They respect me and never misbehave during my classes. Some people say that I have a born talent for teaching. Więcej »

 • Opis szkoły po angielsku

  As a secondary school student I spend about 7 hours a day at school. In comparison with other activities - it is quite a lot. I learn there, broaden my horizons, meet new people, meake friends and fave fun. This place forms my personality and influences my outlook on life. Więcej »

 • Opis domu po angielsku

  My name is Olga and I am thirteen years old. I live with my family in a detached house on the outskirts of Krakow. There are five of us: me, my parents and my sibilings. I have got one sister and one brother. My mother is a perfect housewife and my father is a doctor. They are always busy but they love what they do. Więcej »

 • Opis wakacji po angielsku

  There is no better part of a year than holidays. After being busy for a long time we really look forward to days off. In general, people have two week holidays each year, which is not so much. This is why they pay so much attention to this particular time and they do their best to take the most of it. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42