Słownictwo zaawansowane zakresu przestępczości

CRIMES - przestępstwa

1. forgery - fałszerstwo

2. perjury - krzywoprzysięstwo

3. bribery - łapówkarstwo

4. trespassing - wtargnięcie na cudzy teren

5. arson - podpalenie

6. kidnapping - uprowadzenie ( kogoś )

7. hijacking - uprowadzenie samolotu

8. drug dealing - handel narkotykami

9. manslaughter - nieumyślne spowodowanie śmierci

10. first degree murder - mordesrstwo pierwszego stopnia

11. human trafficking - handel ludźmi

12. receiving - paserstwo

13. shoplifting - kradzież sklepowa

14. robbery - napad na bank, rabunek

15. stalking - nękanie, prześladowanie

CRIMINALS - przestępcy

1. a perjurer - krzywoprzysięzca

2. a forger - fałszerz

3. a briber - osoba wręczająca komuś łapówkę

4. a trespasser - osoba, która nielegalnie wchodzi na cudzy teren

5. an arsonist - podpalacz

6. a kidnapper - porywacz ( ludzi )

7. a highjacker - osoba, która uprowadza samochód

8. a drug dealer - handlarz narkotyków

9. a serial killer - seryjny morderca

10. a human trafficker - handlarz ludźmi

11. a pimp - alfons

12. a receiver - paser

13. a shoplifter - zlodziej sklepowy

14. a robber - rabuś

15. a stalker - osoba, która prześladuje innych

VERBS - czasowniki

1. to forge - fałszować

2. to make a false statement - składać nieprawdziwe zeznania

3. to take an oath - złożyć przysięgę

4. to testify - zeznawać

5. to stand trial - stanąć przed sądem

6. to bribe somebody - wręczyć komuś łapówkę

7. to accept a bribe - przyjąć łapówkę

8. to trespass - wkroczyć na cudzy teren

9. to set something on fire - podpalić coś 

10. to kidnap - uprowadzić ( kogoś )

11. to hijack - uprowadzić samolot

12. to sell drugs - sprzedawać narkotyki

13. to decapitate somebody - pozbawić kogoś głowy

14. to dismember a body - rozczłonkować ciało

15. to go on a killing spree - rozpocząć łowy - mordować ludzi

16. to be involved in human trafficking / receiving  - brać udział w handlu ludźmi / paserstwie

17. to shoplift - dokonywać kradzieży w sklepie

18. to rob - rabować

19. to stalk somebody - prześladować kogoś

20. to cordon an area off - odgrodzić, zabezpieczyć dostęp do miejsce ( np. taśmą policyjną )

21. to collect evidence - zebrać dowody

22. to accuse somebody of something - oskarżyć kogoś o coś

23. to press charges against somebody - wnieść oskarżenia przeciwko komuś

24. to testify against somebody - zeznawać przeciwko komuś

25. to plead guilty - przyznać się do popełnienia przestępstwa

26. to defend somebody in a court ( of law ) - bronić kogoś w sądzie ( jako adwokat )

27. to reach a verdict - ogłosić wyrok

28. to receive a death penalty / capital punishment - być skazanym na dożywocie

29. to escape from prison - uciec z więzienia

30. to be on the loose - ukrywać się, być poza więzieniem

31. to get away with a crime - nie zostać skazanym za jakieś przestępstwo ( uniknąć kary za jego popełnienie )

Polecamy również:

 • Opis osoby po angielsku

  The person I would like to describe is Helena Bonham Carter. She is an English actress and one of the most original artists in the film industry. She is best known for her roles in A Room with a View, The Wings of the Dove and Fight Club. Więcej »

 • Opis pracy po angielsku

  I love my job as an English teacher. I work in a primary school and give private lessons. It gives me both satisfaction and pleasure. I am very popular with my pupils. They respect me and never misbehave during my classes. Some people say that I have a born talent for teaching. Więcej »

 • Opis szkoły po angielsku

  As a secondary school student I spend about 7 hours a day at school. In comparison with other activities - it is quite a lot. I learn there, broaden my horizons, meet new people, meake friends and fave fun. This place forms my personality and influences my outlook on life. Więcej »

 • Opis domu po angielsku

  My name is Olga and I am thirteen years old. I live with my family in a detached house on the outskirts of Krakow. There are five of us: me, my parents and my sibilings. I have got one sister and one brother. My mother is a perfect housewife and my father is a doctor. They are always busy but they love what they do. Więcej »

 • Opis wakacji po angielsku

  There is no better part of a year than holidays. After being busy for a long time we really look forward to days off. In general, people have two week holidays each year, which is not so much. This is why they pay so much attention to this particular time and they do their best to take the most of it. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 2 + 5 =
Stara_ale_jara
2020-04-06 16:43:04
Fajna stronka, dzięki ;-)
grażaa76
2020-04-06 16:40:51
Ok.
magicznyKrzysztof
2020-04-06 16:40:17
Bardzo przydatne, polecam
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20