Artykuł po angielsku - jak napisać, z tłumaczeniem, przykład

An article

We made it!

Have you heard that research into peoples’ attitudes shows that the majority of us drop litter everywhere without considering consequences of such behaviour? The same problem concerns our city. That’s why the principal of the Health and Safety Committee implemented some new policies, one of which was a Clean-up Day last Saturday.

This event raised a great interest among volunteers, who came in droves and joined up. At first they were provided with special equipment, such as rubber gloves and rubbish bags. It is indispensable when picking up rubbish. Then they were giving out leaflets containing instructions how to make our city clean. Finally, all the participants gathered for free supper.

As part of new policies, the Health and Safety Committee banned smoking in public places and supplied the city with extra bins. Clearly the Clean-up Day changed a lot. It turned out to be about so much more than just picking up trash. From now on, we are going to stick to the new rules. Let’s keep this vigorous campaign going!

Artykuł po angielsku - tłumaczenie

Udało nam się!

Czy słyszeliście, że badanie ludzkich postaw pokazuje, iż większość z nas rzuca wszędzie śmieci bez zastanowienia się nad konsekwencjami takiego zachowania? Ten sam problem dotyka nasze miasto. To dlatego dyrektor Komitetu Zdrowia i Bezpieczeństwa wprowadził kilka nowych polityk, m.in. Dzień porządków, który odbył się w zeszłą sobotę.

Wydarzenie to wzbudziło duże zainteresowanie wśród wolontariuszy, którzy przybyli grupami i dołączyli. Na początku zostali wyposażeni w specjalny sprzęt, taki jak gumowe rękawice i worki na śmieci. Jest to niezbędne przy zbieraniu śmieci. Następnie rozdawali ulotki zawierające instrukcje, jak sprawić, że nasze miasto będzie czyste. W końcu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na darmowej kolacji.

Jako część nowej polityki, Komitet Zdrowia i Bezpieczeństwa zakazał palenia w miejscach publicznych i zaopatrzył miasto w dodatkowe kosze na śmieci. Dzień porządków. Kotynuujmy tę krzepką kampanię!

DICTIONARY – SŁOWNICZEK
We made it! - Udało nam się!

research into peoples’ attitudes – badanie ludzkich postaw
the majority – większość
to drop litter everywhere – rzucać wszędzie śmieci
to consider consequences – zastanawiać się nad konsekwencjami
to concern sth/sb – dotyczyć czegoś/kogoś
the principal of the Health and Safety Committee - dyrektor Komitetu Zdrowia i Bezpieczeństwa
to implement new policies – wprowadzić nowe polityki (zasady)
volunteers – wolontariusze
to come in droves – licznie przybyć
to join up – dołączyć się
to provide a special equipment – dostarczyć specjalny sprzęt
rubber gloves – gumowe rękawice
rubbish bags – worki na śmieci
indispensable – niezbędne
to pick up rubbish – zbierać śmieci
to give out leaflets – rozdawać ulotki
participants – uczestnicy
to ban smoking in public places – zakazać palenia w miejscach publicznych
to supply the city with extra bins- zaopatrzyć miasto w dodatkowe kosze na śmieci
to change a lot – dużo zmienić
to pick up trash – zbierać śmieci
from now on – od teraz
to stick to the new rules – przestrzegać nowych zasad

Polecamy również:

 • Opis osoby po angielsku

  The person I would like to describe is Helena Bonham Carter. She is an English actress and one of the most original artists in the film industry. She is best known for her roles in A Room with a View, The Wings of the Dove and Fight Club. Więcej »

 • Opis pracy po angielsku

  I love my job as an English teacher. I work in a primary school and give private lessons. It gives me both satisfaction and pleasure. I am very popular with my pupils. They respect me and never misbehave during my classes. Some people say that I have a born talent for teaching. Więcej »

 • Opis szkoły po angielsku

  As a secondary school student I spend about 7 hours a day at school. In comparison with other activities - it is quite a lot. I learn there, broaden my horizons, meet new people, meake friends and fave fun. This place forms my personality and influences my outlook on life. Więcej »

 • Opis domu po angielsku

  My name is Olga and I am thirteen years old. I live with my family in a detached house on the outskirts of Krakow. There are five of us: me, my parents and my sibilings. I have got one sister and one brother. My mother is a perfect housewife and my father is a doctor. They are always busy but they love what they do. Więcej »

 • Opis wakacji po angielsku

  There is no better part of a year than holidays. After being busy for a long time we really look forward to days off. In general, people have two week holidays each year, which is not so much. This is why they pay so much attention to this particular time and they do their best to take the most of it. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43