Odejmowanie

Odejmowanie jest drugim po dodawaniu podstawowym działaniem arytmetycznym.

Jeśli myślimy o odejmowaniu jako o działaniu dwuargumentowym to składa się ono z następujących elementów: odjemna - liczba, od której będziemy odejmować, odjemnik - odejmowany od odjemnej, różnica - wynik odejmowania. W praktyce odjemników może być więcej. Odejmowanie oznaczamy znakiem „-”.

 

Przykład:

29 - 13 = 16. Liczba 29 jest odjemną, liczba 13 - odjemnikiem, ich różnicą jest liczba 16.

54 - 35 = 19. 54 - odjemna, 13 - odjemnik, 19 - różnica.

Do wykonywania bardziej skomplikowanych operacji odejmowania przydatny jest schemat odejmowania pisemnego.

 

Przykład:

 

W przykładzie wykonane zostało odejmowanie 292 - 158 = 134. Sposób postępowania w tej metodzie jest następujący: zapisujemy odjemnik pod odjemną. Następnie wykonujemy odejmowania w kolejnych kolumnach, przy czym kolumny liczymy od prawej strony. W pierwszej kolumnie mamy odejmowanie 2 - 8, ale ponieważ liczba 2 < 8, posłużymy się "pożyczoną" z następnej kolumny dzisiątką, i odejmiemy 12 - 8. Wynik, tj. 4, zapisujemy pod spodem. W następnej kolumnie mamy 9 - 5, a także dopisane na górze "pożyczone" 1 (ze znakiem minus). 9 - 5 = 4, po zmniejszeniu o "pożyczoną" uprzednio jedynkę mamy 3. W ostatniej kolumnie 2 - 1 = 1. Wynikiem odejmowania jest liczba 134.

Metoda ta jest niezawodna i pozwala odejmować dowolne liczby, jednak wraz ze wzrostem ilości odejmników wykonywanie działań staje się trudniejsze.

 

Zadanie:

Wykonać następujące odejmowania:

a) 786 - 345,

b) 623 - 579,

c) 1043 - 827.

 

Odpowiedzi:

a) 441,

b) 44,

c) 216. 

Polecamy również:

 • Dodawanie

  Jednym z podstawowych działań arytmetycznych jest dodawanie. Jest to przeważnie pierwsze działanie matematyczne, jakiego człowiek uczy się w życiu. W najbardziej elementarnym ujęciu dodawanie jest działaniem dwuargumentowym. Więcej »

 • Mnożenie, mnożenie pisemne

  Mnożenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Mnożone elementy nazywamy czynnikami, zaś wynik mnożenia iloczynem. Do oznaczenia tego działania używamy znaku kropki lub zamiennie znaku „x”. Więcej »

 • Dzielenie

  Dzielenie jest ostatnim z czterech podstawowych działań arytmetycznych, przeważnie poznawane jest jako ostatnie. Dzielenie jest działaniem dwuargumentowym, pierwszy argument nazywamy dzielną, drugi - dzielnikiem, zaś wynik dzielenia to iloraz. Nazwy te są bardzo intuicyjne... Więcej »

 • Działania na potęgach

  Potęgowanie jest działaniem będącym uogólnieniem mnożenia. Podobnie jak mnożenie można było rozpatrywać jako kilkakrotne wykonanie dodawania tej samej liczby do siebie samej, podobnie też potęgę danej liczby można postrzegać jako wielokrotne pomnożenie danej liczby przez nią samą. Więcej »

 • Pierwiastkowanie

  Działaniem odwrotnym do potęgowania jest wyciąganie pierwiastków. Intuicyjnie pierwiastek jako działanie można rozumieć jako odpowiedź na następujące pytanie: jaką liczbę muszę podnieść do potęgi stopnia pierwiastka, by otrzymać liczbę pod pierwiastkiem? Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 5 =
aniamollop
2022-01-23 15:36:46
super szkoła
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09