Odejmowanie

Odejmowanie jest drugim po dodawaniu podstawowym działaniem arytmetycznym.

Jeśli myślimy o odejmowaniu jako o działaniu dwuargumentowym to składa się ono z następujących elementów: odjemna - liczba, od której będziemy odejmować, odjemnik - odejmowany od odjemnej, różnica - wynik odejmowania. W praktyce odjemników może być więcej. Odejmowanie oznaczamy znakiem „-”.

 

Przykład:

29 - 13 = 16. Liczba 29 jest odjemną, liczba 13 - odjemnikiem, ich różnicą jest liczba 16.

54 - 35 = 19. 54 - odjemna, 13 - odjemnik, 19 - różnica.

Do wykonywania bardziej skomplikowanych operacji odejmowania przydatny jest schemat odejmowania pisemnego.

 

Przykład:

 

W przykładzie wykonane zostało odejmowanie 292 - 158 = 134. Sposób postępowania w tej metodzie jest następujący: zapisujemy odjemnik pod odjemną. Następnie wykonujemy odejmowania w kolejnych kolumnach, przy czym kolumny liczymy od prawej strony. W pierwszej kolumnie mamy odejmowanie 2 - 8, ale ponieważ liczba 2 < 8, posłużymy się "pożyczoną" z następnej kolumny dzisiątką, i odejmiemy 12 - 8. Wynik, tj. 4, zapisujemy pod spodem. W następnej kolumnie mamy 9 - 5, a także dopisane na górze "pożyczone" 1 (ze znakiem minus). 9 - 5 = 4, po zmniejszeniu o "pożyczoną" uprzednio jedynkę mamy 3. W ostatniej kolumnie 2 - 1 = 1. Wynikiem odejmowania jest liczba 134.

Metoda ta jest niezawodna i pozwala odejmować dowolne liczby, jednak wraz ze wzrostem ilości odejmników wykonywanie działań staje się trudniejsze.

 

Zadanie:

Wykonać następujące odejmowania:

a) 786 - 345,

b) 623 - 579,

c) 1043 - 827.

 

Odpowiedzi:

a) 441,

b) 44,

c) 216. 

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
f
h9\ • 2020-09-22 15:56:45
Ja tylko powiem że ,JD
Dis • 2020-09-22 15:44:51
Co
kek • 2020-09-22 15:26:13
guiguigoiu
karuigy • 2020-09-22 14:15:16
JD
frou_sen • 2020-09-22 14:07:13