Zapisz sprzężone pary kwasów i zasad. Wyjaśnij właściwości chemiczne amoniaku.

Dla podanych poniżej reakcji zapisz sprzężone pary kwasów i zasad:

1. HSO4- + H2O ↔ H3O+ + SO42-

2. NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-

Wyjaśnij, dlaczego cząsteczka amoniaku jest zdolna do przyłączenia jonu wodorowego?

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 19:51

Równanie 1:

kwas 1 – zasada 1: HSO4- – SO42-

kwas 2 – zasada 2: H2O – H3O+

Równanie 2:

kwas 1 – zasada 1: NH3 – NH4+

kwas 2 – zasada 2: H2O – OH-

 

Przyczyną, dla której cząsteczka amoniaku jest zdolna przyłączyć jon H+ jest wolna para elektronowa zlokalizowana na atomie azotu, zdolna do tworzenia wiązania donorowego.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza