Wskaż związki, które mogą pełnić rolę kwasów i zasad

Spośród wymienionych związków wskaż te, które mogą pełnić rolę zarówno kwasu jak i zasady wg teorii kwasów i zasad Brönsteda. Które związki można zaliczyć do zasad Lewisa?

NaOH, NH4+, HSO3-, NH3, H2O, HI, HS-, HBO32+, CN-, HAsO42-, Cu(NH3)42+, AlCl3, HCO32-, H2PO4-

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 20:27

Związki o charakterze amfiprotycznym: HSO3-, H2O, HS-, HBO32+, HAsO42-, H2PO4-, HCO32-

Związki będące zasadami Lewisa: NH3, AlCl3

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
Nie mam imienia
2021-04-28 09:46:35
Masz może taki przedmiot jak „lij”? (Nie wiem co ta a skrut ale tak sie nazywają moje lekcje)
Dzięki! 0
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza