Such oraz so - porównanie zwrotów

Zwroty such oraz so oznaczają „tak/taki/taka” i używamy ich wraz z rzeczownikami, przymiotnikami (odpowiadają na pytania jaki? jaka? jakie?), jak i przysłówkami (odpowiadają na pytanie jak?).

Such

Tego zwrotu używamy w następującym wzorze:

such + a/an* + przymiotnik + rzeczownik

*a-przed spółgłoską

an-przed samogłoską

James is such a handsome man. (James jest takim przystojnym mężczyzną.)

So

Tego wyrażenia używamy w następujący sposób:

1. so + przymiotnik

James is so handsome. (James jest taki przystojny.)

2. so + przymiotnik + a/an + rzeczownik

James is so handsome a man. (James jest takim przystojnym mężczyzną.)

3. so + przysłówek

James runs so fast! (James biega tak szybko!)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
tak
\bartuniko • 2021-10-27 16:05:35
ok
proboszcz oskor • 2021-10-27 12:57:22
git
Głupi jasio • 2021-10-26 23:37:32
a jeśli liczba protonów=60 a liczba neutronów=100 to będzie nad??
xd • 2021-10-26 17:52:41
super tekst
mojnickt • 2021-10-26 17:35:48