Such oraz so - porównanie zwrotów

Zwroty such oraz so oznaczają „tak/taki/taka” i używamy ich wraz z rzeczownikami, przymiotnikami (odpowiadają na pytania jaki? jaka? jakie?), jak i przysłówkami (odpowiadają na pytanie jak?).

Such

Tego zwrotu używamy w następującym wzorze:

such + a/an* + przymiotnik + rzeczownik

*a-przed spółgłoską

an-przed samogłoską

James is such a handsome man. (James jest takim przystojnym mężczyzną.)

So

Tego wyrażenia używamy w następujący sposób:

1. so + przymiotnik

James is so handsome. (James jest taki przystojny.)

2. so + przymiotnik + a/an + rzeczownik

James is so handsome a man. (James jest takim przystojnym mężczyzną.)

3. so + przysłówek

James runs so fast! (James biega tak szybko!)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39