Such oraz so - porównanie zwrotów

Zwroty such oraz so oznaczają „tak/taki/taka” i używamy ich wraz z rzeczownikami, przymiotnikami (odpowiadają na pytania jaki? jaka? jakie?), jak i przysłówkami (odpowiadają na pytanie jak?).

Such

Tego zwrotu używamy w następującym wzorze:

such + a/an* + przymiotnik + rzeczownik

*a-przed spółgłoską

an-przed samogłoską

James is such a handsome man. (James jest takim przystojnym mężczyzną.)

So

Tego wyrażenia używamy w następujący sposób:

1. so + przymiotnik

James is so handsome. (James jest taki przystojny.)

2. so + przymiotnik + a/an + rzeczownik

James is so handsome a man. (James jest takim przystojnym mężczyzną.)

3. so + przysłówek

James runs so fast! (James biega tak szybko!)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20