Too czy enough - różnice w zastosowaniu

Zwrot too oznacza zbyt/za, a wyrażenie enough tłumaczy się jako wystarczająco.

Too

1. twierdzenia

Na przykład:

There’s too much water. (Jest zbyt dużo wody.)

I think he’s too confident. (Myślę, że on jest zbyt pewny siebie.)

2. przeczenia

Na przykład:

There isn’t too much water. (Nie ma zbyt dużo wody.)

I  think he isn’t too confident. (Myślę, że on  nie jest zbyt pewny siebie.)

3. pytania

Na przykład:

Is there too much water? (Czy jest za dużo wody?)

Is he too confident? (Czy on jest zbyt pewny siebie?)

Enough

1. twierdzenia

Na przykład:

We have enough time to return home. (Mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu.)

She’s tall enough to become a model. (Ona jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką.)

2. przeczenia

Na przykład:

We have not enough time to return home. (Nie mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu.)

She’s not tall enough to become a model. (Ona  nie jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką.)

3. pytania

Na przykład:

Do we have enough time to return home? (Czy mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu?)

Is she tall enough to become a model? (Czy ona jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką?)

 

Too czy enough

too + przymiotnik

enough + rzeczowik

przymiotnik + enough

 

It’s not enough flour to make pancakes = There’s too little flour to make pancakes.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43