Too czy enough - różnice w zastosowaniu

Zwrot too oznacza zbyt/za, a wyrażenie enough tłumaczy się jako wystarczająco.

Too

1. twierdzenia

Na przykład:

There’s too much water. (Jest zbyt dużo wody.)

I think he’s too confident. (Myślę, że on jest zbyt pewny siebie.)

2. przeczenia

Na przykład:

There isn’t too much water. (Nie ma zbyt dużo wody.)

I  think he isn’t too confident. (Myślę, że on  nie jest zbyt pewny siebie.)

3. pytania

Na przykład:

Is there too much water? (Czy jest za dużo wody?)

Is he too confident? (Czy on jest zbyt pewny siebie?)

Enough

1. twierdzenia

Na przykład:

We have enough time to return home. (Mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu.)

She’s tall enough to become a model. (Ona jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką.)

2. przeczenia

Na przykład:

We have not enough time to return home. (Nie mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu.)

She’s not tall enough to become a model. (Ona  nie jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką.)

3. pytania

Na przykład:

Do we have enough time to return home? (Czy mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu?)

Is she tall enough to become a model? (Czy ona jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką?)

 

Too czy enough

too + przymiotnik

enough + rzeczowik

przymiotnik + enough

 

It’s not enough flour to make pancakes = There’s too little flour to make pancakes.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19