Too czy enough - różnice w zastosowaniu

Zwrot too oznacza zbyt/za, a wyrażenie enough tłumaczy się jako wystarczająco.

Too

1. twierdzenia

Na przykład:

There’s too much water. (Jest zbyt dużo wody.)

I think he’s too confident. (Myślę, że on jest zbyt pewny siebie.)

2. przeczenia

Na przykład:

There isn’t too much water. (Nie ma zbyt dużo wody.)

I  think he isn’t too confident. (Myślę, że on  nie jest zbyt pewny siebie.)

3. pytania

Na przykład:

Is there too much water? (Czy jest za dużo wody?)

Is he too confident? (Czy on jest zbyt pewny siebie?)

Enough

1. twierdzenia

Na przykład:

We have enough time to return home. (Mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu.)

She’s tall enough to become a model. (Ona jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką.)

2. przeczenia

Na przykład:

We have not enough time to return home. (Nie mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu.)

She’s not tall enough to become a model. (Ona  nie jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką.)

3. pytania

Na przykład:

Do we have enough time to return home? (Czy mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu?)

Is she tall enough to become a model? (Czy ona jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką?)

 

Too czy enough

too + przymiotnik

enough + rzeczowik

przymiotnik + enough

 

It’s not enough flour to make pancakes = There’s too little flour to make pancakes.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58