Too czy enough - różnice w zastosowaniu

Zwrot too oznacza zbyt/za, a wyrażenie enough tłumaczy się jako wystarczająco.

Too

1. twierdzenia

Na przykład:

There’s too much water. (Jest zbyt dużo wody.)

I think he’s too confident. (Myślę, że on jest zbyt pewny siebie.)

2. przeczenia

Na przykład:

There isn’t too much water. (Nie ma zbyt dużo wody.)

I  think he isn’t too confident. (Myślę, że on  nie jest zbyt pewny siebie.)

3. pytania

Na przykład:

Is there too much water? (Czy jest za dużo wody?)

Is he too confident? (Czy on jest zbyt pewny siebie?)

Enough

1. twierdzenia

Na przykład:

We have enough time to return home. (Mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu.)

She’s tall enough to become a model. (Ona jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką.)

2. przeczenia

Na przykład:

We have not enough time to return home. (Nie mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu.)

She’s not tall enough to become a model. (Ona  nie jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką.)

3. pytania

Na przykład:

Do we have enough time to return home? (Czy mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do domu?)

Is she tall enough to become a model? (Czy ona jest wystarczająco wysoka, żeby zostać modelką?)

 

Too czy enough

too + przymiotnik

enough + rzeczowik

przymiotnik + enough

 

It’s not enough flour to make pancakes = There’s too little flour to make pancakes.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Tekst nie jest całkowicie prawdziwy. Do roku 1942, a przypominam, że Niemcy napadli na P...
Karol • 2021-04-19 21:37:00
Ostatecznie nie ukończył studiów, więc artykuł wprowadza w błąd.
Marta • 2021-04-19 19:23:19
ja z tego robię plakat :)
kamyq • 2021-04-19 18:17:18
ezz
wdadad • 2021-04-19 17:41:35
ez
marek • 2021-04-19 14:57:37