Stopniowanie przymiotników - język angielski, przykłady

W języku angielskim, podobnie jak w języku polskim, występują dwa podstawowe sposoby stopniowania przymiotnika:

1) prosty – przez dodanie końcówki -er w stopniu wyższym oraz dodanie the przed rzeczownikiem i końcówki -est w stopniu najwyższym (przymiotniki jednosylabowe)

2) opisowy – w stopniu wyższym dodaje się przed przymiotnikiem more, w stopniu  najwyższym pojawia się the most (przymiotniki wielosylabowe)

I Stopniowanie proste angielskich przymiotników regularnych

W sposób prosty stopniują się krótkie wyrazy takie jak: big, fat, easy, slow, hard.

Stopień wyższy (comparative form) krótkich przymiotników

dodajemy końcówkę -er

late – later
cold - colder
big – bigger

W przypadku przymiotnika big oprócz tego, że dodaliśmy końcówkę -er, to podwoiliśmy jeszcze 'g'. Obowiązuje tu bowiem zasada mówiąca, że jeśli wyraz kończy się na samogłoskę i następującą po niej spółgłoskę (vowel + consonant), to dublujemy tę ostatnią. W podobny sposób stopniujemy przymiotniki: hot, thin, slim.

Przykłady zdań z krótkimi przymiotnikami w stopniu wyższym:

Our car is too small. We need a bigger one.
You are so weak. I'm stronger.
Her homework isn't very long. My homework is longer.

Zdania porównawcze z 'than'

Anna is taller than Eva. - Ania jest wyższa od Ewy.
Paris is nicer than Wroclaw. - Paryż jest większy niż Wrocław.
My house is bigger than yours. - Mój dom jest większy niż twój/od twojego.

W powyższych przykładach słowo 'than' tłumaczymy jako niż/od.

Jeśli przymiotnik kończy się na -y, dodajemy końcówkę -ier (znika 'y')

happy – happier
easy – easier
silly – sillier

Stopień najwyższy (superlative) krótkich przymiotników

W stopniu najwyższym pojawia się the oraz końcówka -est:

the latest
the coldest
the biggest

Przy czym wyrazy zakończone na -y, które w stopniu wyższym otrzymały końcówkę -ier, zachowują oboczność ('i'):

the happiest
the easiest
the siliest

Przykłady zdań z krótkimi przymiotnikami w stopniu najwyższym:

He is the oldest man in our town. - On jest najstarszym mężczyzną w naszym mieście.
What is the biggest building in the world?  - Jaki jest największy budynek na świecie?
This is the prittiest picture I have ever seen. - To najpiękniejszy obrazek jaki kiedykolwiek widziałam.

II Stopniowane opisowe przymiotników w języku angielskim

W sposób opisowy stopniujemy dłuższe przymiotniki (mające co najmniej dwie sylaby), np.: interesting, expensive, intelligent, serious, careful.

Stopień wyższy (comparative form) długich przymiotników

W stopniu wyższym przed przymiotnikiem pojawia się more, natomiast sam przymiotnik pozostaje w niezmienionej formie:

expensive - more expensive – droższy
interesting - more interesting – bardziej interesujący
disturbing - more disturbing – bardziej niepokojący
popular - more popular – bardziej popularny
difficult - more difficult – trudniejszy

Jak widać z powyższych przykładów, w tłumaczeniu na język polski często pojawia się słówko bardziej (more). O tym jednak, czy możemy obyć się bez niego, decydują już reguły języka polskiego.

Przykłady zdań z krótkimi przymiotnikami w stopniu wyższym:

My bed isn't comfortable. Yours is more comfortable.
Cats aren't so dangerous. Lions are more dangerous.
Silver isn't so expensive. Gold is more expensive.

Stopień najwyższy (superlative) długich przymiotników

W stopniu najwyższym przed przymiotnikiem pojawia się the most, natomiast sam przymiotnik pozostaje w niezmienionej formie:

the most expensive – najdroższy
the most interesting – najbardziej interesujący
the most popular – najpopularnieszy

Podobnie jak w stopniu wyższym, w przypadku tłumaczenia stopnia najwyższego na język polski często pojawia się dodatkowe słowo – najbardziej (the most). Tutaj również powinniśmy sięgnąć do zasad gramatyki języka polskiego.

Przykłady zdań z długimi przymiotnikami w stopniu najwyższym:

He is the most intelligent student in our school.
It was the most entertaining movie I have ever seen.
This is the most delicious dish in this restaurant.

Z zagadnieniem stopniowania przymiotników związane jest również porównywanie. Jak już zostało wcześniej wspomniane, możemy porównać dwie wartości używając stopnia wyższego, czyli za pomocą konstrukcji 'more... than'.

Możemy jednak porównywać jakieś wartości w drugą stronę, używając 'not as ...as':   

Tom is not as tall as Jacob. (= Jacob is taller)
Anna is not as intelligent as her teacher. (= her teacher is more intelligent)
Krawow is not as big as New York. (= New York is bigger)

III Stopień niższy i najniższy przymiotnika w języku angielskim

Przymiotniki można nie tylko wzmacniać, ale też osłabiać. Stopień niższy i najniższy tworzymy za pomocą less (mniej) oraz the least (najmniej), np.:

experienced – less experienced – the least experienced
doświadczony – mniej doświadczony – najmniej doświadczony

interesting – less interesting – the least interesting
interesujący – mniej interesujący – najmniej interesujący

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24