Neither... nor - język angielski, gramatyka, konstrukcja

'Neither... nor' to spójnik stosowany w zdaniach pojedynczych i złożonych współrzędnie, wprowadzający negację do dwóch lub więcej rzeczy. W tłumaczeniu na język polski znaczy ani..., ani... .

Neither I nor you like him. - Ani ja go nie lubię, ani ty.

Neither Tom nor Michael came to my birthday.  - Ani Tom, ani Michael nie przyszli na moje urodziny.

Neither Anna nor Piotr can afford this car. - Ani Piotr, ani Anna nie mogą sobie pozwolić na to auto.

She neither came nor called. - Ani nie przyszła, ani nie zadzwoniła.

Jeśli oba podmioty są wyrażone w liczbie pojedynczej, czasownik ma także liczbę pojedynczą:

Neither Pola nor Claudia is going to the meeting.
Neither he nor she wants to meet us.

Jednak w przypadku, gdy choć jeden z podmiotów występuje w liczbie mnogiej (podmiot zbiorowy), czasownik również przyjmuje liczbę mnogą:

Neither the mother nor the children are happy.
Neither you nor we like football.

Używając tej konstrukcji musimy uważać, żeby nie popełnić błędu podwójnej negacji, ponieważ wyrażenie 'neither... nor' już samo w sobie zawiera negację:

Neither I nor you don't like him.
Neither Anna nor Piotr can't afford this car.

Powyższe zdania są błędne, gdyż zawierają podwójne zaprzeczenie.

Należy również uważać, żeby nie pomieszać wyrażenia 'neither... nor' z 'either... or':

She neither came or called. - poprawne zdanie to: She neither came nor called.

Neither Tom or Michael came to the party. - poprawne zdanie to: Neither Tom nor Michael came to the party.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19