List formalny po angielsku - przykład, zwroty, skarga

A formal letter

Dear Sir,

I am writing to complain about the advertisement currently being transmitted during a children’s broadcast. The advertisement shows a bunch of children visiting McDonald’s restaurant with their mommies and waiting impatiently for their favorite meal. In my opinion this picture is deceptive and hence not suitable for young audience.

The viewer is transported into the fantasy world of McDonald’s, in which it is indicated that 'happy meal' is the most desirable food worldwide and everyone is supposed to consume it. I strongly oppose it, as nobody in their right mind would let their children believe in such a pack of lies. The advert also seem to have omitted the problem of unhealthy eating, which young people are especially prone to. I feel that McDonald’s campaign encourages bad eating habits, which can lead to serious medical problems.

I feel strongly that this type of commercials should not be allowed during a children’s programme as it poses a potential harm to young audience. McDonald’s runs an extensive advertising campaign which aim is to coax money out of unaware parents. The company also does not take into account social responsibility. May I request that you address this issue? Maybe this advert could be broadcast later in the day, so that parents could control what is seen by their offspring?

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Ewa Kowalska

List formalny po angielsku - skarga - tłumaczenie

Szanowny Panie,

Piszę do Pana, żeby poskarżyć się na reklamę emitowaną ostatnio podczas audycji dla dzieci. Reklama ta pokazuje grupkę dzieci z mamami, odwiedzających restaurację  McDonald’s i niecierpliwie czekających na swój ulubiony zestaw. Moim zdaniem ten obraz jest zwodniczy i tym samym nieodpowiedni dla młodej widowni.

Widz jest przenoszony do fantastycznego świata McDonald’s, w którym jest implikowane, że „happy meal” jest najbardziej pożądanym posiłkiem na świecie i każdy musi go jeść. Zdecydowanie się temu sprzeciwiam, ponieważ nikt przy zdrowych zmysłach nie pozwoliłby swoim dzieciom uwierzyć w taki stek kłamstw. Reklama pomija także problem niezdrowego odżywiania, na które narażone są małe dzieci. Uważam, że kampania McDonald’s promuje złe nawyki żywieniowe, które mogą doprowadzić do poważnych problemów medycznych.

Jestem przekonana, że tego typu reklama nie powinna być dozwolona podczas programów dla dzieci, ponieważ stanowi zagrożenie dla młodej widowni. McDonald’s prowadzi rozległą kampanię reklamową, której celem jest wyłudzenie pieniędzy od nieświadomych niczego rodziców. Firma ta nie ma ponadto na względzie odpowiedzialności społecznej. Czy mogłabym prosić, żeby zajął się Pan tą sprawą? Może ta reklama mogłaby być emitowana w późniejszych godzinach, żeby rodzice mogli kontrolować to, co oglądają ich dzieci?

Czekam na Pańską odpowiedź.

Z poważaniem,

Ewa Kowalska

DICTIONARY – SŁOWNICZEK
I am writing to complain about... - Piszę do Pana, żeby poskarżyć się na...
an advertisement – reklama
currently – ostatnio
a children’s broadcast – audycja dla dzieci
a bunch of children – grupka dzieci
impatiently – niecierpliwie
deceptive – złudny
not suitable for young audience – nieodpowiedni dla młodej publiczności
a viewer – widz
to be transported into – być przenoszonym do...
indicated – pokazane
to consume – jeść
I strongly oppose it – Zdecydowanie się temu sprzeciwiam.
nobody in their right mind - nikt przy zdrowych zmysłach
a pack of lies – stek kłamstw
unhealthy eating – niezdrowe jedzenie
prone to – podatny na...
I feel that... - Uważam, że...
to encourage - zachęcać
bad eating habits – złe nawyki żywieniowe
to lead to serious medical problems – prowadzić do poważnych problemów medycznych
a commercial - reklama
allowed - dozwolony
to pose a potential harm – stanowić zagrożenie
to run an extensive advertising campaign -  prowadzić rozległą kampanię reklamową
aim - cel
to coax money out of unaware parents – wyłudzić pieniądze od nieświadomoych rodziców
to take into account social responsibility – Mieć na względzie/brać pod uwagę odpowiedzialność społeczną
May I request that you address this issue? - Czy mógłbym prosić, żeby zajął się Pan tą sprawą?
offspring - potomstwo
I look forward to hearing from you. - Czekam na Pańską odpowiedź.
Yours faithfully – Z poważaniem (JEŚLI NIE ZNASZ IMIENIA ADRESATA LISTU)

Inne zwroty przydatne w liście formalnym:

I was interested in the advertisment in... and I would like to apply for... - Jestem zainteresowany ogłoszeniem w ... i chciałbym aplikować na...
I am writing to say that I am not satisfied with... - Piszę, żeby powiedzieć, że nie jestem usatysfakcjonowany/ zadowolony z...
I am writing to enquire about... - Piszę, żeby zapytać o...
I am writing to apologise for... - Piszę, żeby przeprosić za...
I would be grateful if you could send me full details of... - Byłbym wdzięczny, gdyby mógłby mi Pan wysłać wszystkie szczegóły dotyczące...
I must ask you to... - Muszę Państwa prosić, żeby/o...
Yours sincerely... - Z poważaniem
(JEŚLI ZNASZ IMIĘ, NAZWISKO ADRESATA LISTU)

Polecamy również:

  • E-mail po angielsku (formalny) - przykładowy, wzór

    Dear Natalia Fox,  You have requested a creation of your online account. You can do this by following the link below.  <link>  The link is valid maximum 24 hours after this message was sent. You should therefore create your account  before 20/05/2013 15:00. Więcej »

  • E-mail po angielsku do kolegi - zwroty

    Hi Anna, Thanks for your email. Good to hear from you. It's a relief that you are fine. And I'm glad that you survived your first weeks at work! I was first sorry to hear, you didn't get the job you wanted most. Więcej »

  • List do kolegi po angielsku - zwroty, z tłumaczeniem

    Dear Tom, Thanks for your letter.  It was great to hear from you recently. I'm glad that you are OK. Congratulations on passing your final exams! I'm sorry I havent written for such a long time but I was very busy. As you know I have just moved to the new house and I have a lot of work. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42