E-mail po angielsku (formalny) - przykładowy, wzór

A formal email

Dear Natalia Fox,

You have requested a creation of your online account. You can do this by following the link below.The link is valid maximum 24 hours after this message was sent. You should therefore create your account before 20/05/2013 15:00. If for some reason you are unable to complete the rest of the process within 24 hours, please make another request.

Your Username is Natalia.Fox and your password is 82FRc0kU.

You may change your password at any time by signing on to your profile and using the change password hyperlink in the contact details section.

If the above mentioned link does not work, you can copy-paste it in your browser address bar.

If you want to cancel the request, please click here.

Thank you for your time.

Kind regards,

Password service team

E-mail oficjalny po angielsku - tłumaczenie

Szanowna Pani Natalio Fox,

prosiła Pani o utworzenie internetowego konta. Może to Pani zrobić za pomocą linka, który znajduję się poniżej.

<link>

Link ten jest ważny maksymalnie 24 godziny od momentu wysłania niniejszej wiadomości. Powinna Pani zatem utworzyć konto do 20.05.2013 r., do godziny 15.00. Jeśli z jakichś powodów nie może Pani ukończyć tego procesu w ciągu 24 godzin, proszę utworzyć kolejne podanie o stworzenie konta.

Pani nazwa użytkownika to Natalia.Fox, a hasło 82FRc0kU.

Może Pani zmienić hasło w każdej chwili poprzez zalogowanie do swojego profilu i użycie linka zmieniającego hasło w sekcji danych kontaktowych.

Jeśli wyżej wspomniany link nie działa, może Pani skopiować go i wkleić do paska w przeglądarce.

Jeśli chce Pani skasować niniejsze podanie, proszę kliknąć tutaj.

Dziękujemy za Pani czas.

Z pozdrowieniami

Grupa odpowiedzialna za hasła


DICTIONARY – SŁOWNICZEK

Dear... - Szanowna...
(jeśli nie znamy imienia) Dear Sir/Madam...
to request – prosić, wnioskować
creation of an online account – utworzenie konta internetowego
to follow the link – podążać za linkiem
valid – ważny
to complete the rest of the process – ukończyć proces
a username – nazwa użytkownika
a password – hasło
to change one's password – zmienić hasło
to sign on to one's profile - zalogować się do swojego profilu
a contact details section – sekcja danych kontaktowych
copy-paste – kopiuj-wklej
a browser address bar – pasek adresowy w przeglądarce
to cancel the request – skasować podanie
to click – kliknąć
Thank you for your time. - Dziękujemy za Pani czas.
Kind regards/ With kind regards – Z pozdrowieniami

Inne zwroty:

Please meet me... - Proszę spotkać się ze mną [miejsce/godzina]
Please contact me at [e-mail/ phone number]/ by phone- Proszę skontaktować się ze mną [adres e-mail/numer telefonu]/ telefoniczne
I would be grateful if you could send me... - Byłbym wdzięczny, gdyby mógłby Pan przesłać mi...
Could you forward me this message? - Czy mógłby Pan przesłać [opcja forward] tę wiadomość?
We are inquiring about... - Chcemy dowiedzieć się o...
We are holding a meeting at [time] - Odbywamy spotkanie o [godzina]

Polecamy również:

  • E-mail po angielsku do kolegi - zwroty

    Hi Anna, Thanks for your email. Good to hear from you. It's a relief that you are fine. And I'm glad that you survived your first weeks at work! I was first sorry to hear, you didn't get the job you wanted most. Więcej »

  • List do kolegi po angielsku - zwroty, z tłumaczeniem

    Dear Tom, Thanks for your letter.  It was great to hear from you recently. I'm glad that you are OK. Congratulations on passing your final exams! I'm sorry I havent written for such a long time but I was very busy. As you know I have just moved to the new house and I have a lot of work. Więcej »

  • List formalny po angielsku - przykład, zwroty, skarga

    Dear Sir, I am writing to complain about the advertisement currently being transmitted during a children’s broadcast. The advertisement shows a bunch of children visiting McDonald’s restaurant with their mommies and waiting impatiently for their favorite meal. In my opinion this picture is deceptive and... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23