Stosowanie przecinka wraz ze spójnikami

Użycie przecinka bywa problematyczne, jednak istnieją jasne zasady co do jego użycia w języku angielskim. Najczęstsze sytuacje, w których używamy przecinka w języku angielskim zostały przedstawione poniżej.

Wymienianie kilku osób, zwierząt, rzeczy itp.

Przecinek jest nam potrzebny wówczas, gdy wymieniamy osoby, przedmioty, czy zwierzęta.

Na przykład:

a.) Please, meet my friends: Alice, James and Brandon.

W tym przykładzie zostały rozdzielone kolejno wymieniane osoby, z wyjątkiem tej ostatniej. Z reguły nie rozdzielamy bowiem przecinkiem ostatniej wymienianej osoby, zwierzęcia, czy rzeczy, a zastępujemy go spójnikiem and.

b.) I bought bread, mleko, five apples and orange juice. - Kupiłam chleb, mleko, pięć jabłek i sok pomarańczowy.

W tym przykładzie rónież rozdzielono przecinkiem wymienaine produkty spożywcze, z wyłączeniem ostatniego.

Opisywanie rzeczowników

Kiedy opisujemy jakiś rzeczownik i określamy go kilkoma przymiotnikami, to wówczas kolejne przymiotniki rozdzielamy przecinkiem.

Na przykład:

Mark's house was beautiful, spacious and rather expensive.

Podobnie jak w przypadku wymienianych osób, zwierząt, czy przedmiotów, tak i przy podawaniu kilku przymiotników rozdzielamy je przecinkiem. Przed ostatnim przymiotnikiem nie stosujemy przecinka, a spójnik and.

Zwracanie się do innych osób

Jeżeli adresujemy naszą wypowiedź do jakiejś osoby i wymieniamy jej imię, nazwisko, czy zwrot, którym operujemy w odniesieniu do niej,  to wówczas także odzielamy je przecinkiem.

Na przykład:

a.) Mrs. Smith, can we talk now? - Pani Smith, czy możemy teraz porozmawiać?

W tym przykładzie mówca zwrócił się do określonej osoby używając jej nazwiska, które musi zostać oddzielone od dalszej wypowiedzi przecinkiem

b.) Mom, I need your help. - Mamo, potrzebuję twojej pomocy.

Tym razem zamiast imenia, czy nazwiska, zwrócono się do danej osoby używając jej "tytułu", czyli zwrotu Mom

Cytowanie cudzych wypowiedzi

W przypadku zdawania relacji z tego, kto coś powiedział, czyli przytaczania czyichś słów, rónież używamy przecinka.

Na przykład:

"I was leaving home when I saw James," said Kate. = Kate said, " I was leaving home when I saw James."

"Wychodziłam z domu kiedy zobaczyłam James'a," powiedziała Kate.

Powyższe zdania oznaczają to samo i oba są także dosłownymi cytatami wypowiedzi Kate, ale różni je sposób zapisu.

W pierwszym zdaniu informacja o tym, czyje słowa cytujemy znajduje się na końcu zdania, dlatego też ma posatać said Kate i jest oddzielona od cytatu przecinkiem.

Natomiast w drugim zdaniu już na samym początku podajemy, kto jest autorem cytowanych słów, wyrażając to poprzez sformułowanie Kate said, za którym bezpośrednio znajduje się przecinek.

Stosowanie zwrotu wprowadzającego

Zazwyczaj, jżeli używamy jakiegoś zwrotu wprowadzającego, to oodzielamy go od reszty wypowiedzi przecinkiem.

Popularne zwroty wprowadzające:

Suddenly, - nagle 

Fortunately, - na szczęście

Unfortunatley, - niestety

Finally, - wreszcie

Please, - proszę (kiedy kogoś o coś prosimy),

Thank you, - dziękuję

Tell me, - powiedz mi 

However, - jednakże

Nevertheless, - jednakże

Na przykład:

Tell me, what time I can call you. - Powiedz, o której godzinie mogę do ciebie zadzwonić.

Stosowanie spójnika

1. and oraz or 

W przypadku spójników and / or istotne jest to, czy bezpośrednio za nimi znajduje się część wypowiedzi, która mogłaby istnieć samositnie jak zdanie.

Na przykład:

a.)

On Friday, I'm going shopping with my mom, and on Saturday, me and my friends are going to the club. - W piątek idę na zakupy z mamą, a w sobotę ja i moi znajomi idziemy do klubu.

The woman is holding a baby and talking to her friend. - Kobeta trzyma na rękach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
l
• 2023-10-01 12:30:44
nudne to
• 2023-10-01 11:52:10
macie
• 2023-09-30 17:00:17
to jest super edukujące zadanie
• 2023-09-29 08:07:38
3434444f234fcvqr4
• 2023-09-27 12:30:26