Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - zwroty: a lot of, some much/many

A lot of i some
Zwrotów a lot of i some używamy z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

Wyrażenie a lot of oznacza wiele (dla rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej) oraz dużo (dla rzeczowników niepoliczalnych). Natomiast zwrot some tłumaczy się jako  kilka (dla rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej) oraz trochę (dla rzeczowników niepoliczalnych).

Na przykład:

There are a lot of apples on the table. (Jest wiele jabłek na stole.)

There is a lot of water in the glass. (W szklance jest dużo wody.)

There are some books on the shelf. (Na półce jest kilka książek.)

There is some sugar in the bowl. (Jest trochę cukru w cukierniczce.)

Jak widać powyżej, a lot of oraz some używa się najczęściej w zdaniach twierdzących.

Zwrot some może zostać użyty w pytaniach, gdy coś komuś proponujemy.

Na przykład:

Would you like some tea? (Czy napiłbyś się herbaty?)

A lot of i some - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

- a lot of = wiele (rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej), dużo (rzeczowniki niepoliczalne) + zdanie twierdzące

- some = kilka (rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej), trochę (rzeczowniki niepoliczalne) + zdanie twierdzące/pytanie.

Much i many

Zwrotów much (dla rzeczowników niepoliczalnych) i many (dla rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej) używamy w pytaniach i przeczeniach. Wyrażenie much tłumaczy się jako dużo, zwrot many oznaczy wiele/wielu.

Na przykład:

Is there much time left? (Czy pozostało dużo czasu?)

There isn’t much time left. (Nie pozostało dużo czasu.)

Are there many students in the class? (Czy w klasie jest wielu uczniów?)

There aren’t many students in the class. (W klasie nie ma wielu uczniów.)

Much - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

- much = dużo + pytania i przeczenia

Many - rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej

- many = wiele/wielu +pytania i przeczenia

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45