Dopełniacz saksoński - język angielski, przykłady

Dopełniacz saksoński (saxon genitive), zwany też formą dzierżawczą, używany jest w celu zaznaczenia przynależności danej rzeczy. Odpowiada polskiemu dopełniaczowi (kogo? czego?) i tworzymy go zwykle za pomocą apostrofu i końcówki -s (czyli 's) lub używając zaimka of. Pierwszy sposób stosowany jest w do rzeczowników żywotnych, drugi - do nieżywotnych.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady tworzenia formy dzierżawczej.

1. Rzeczowniki żywotne w liczbie pojedynczej.

Do rzeczowników dodajemy apostrof i końcówkę –s (czyli ‘s)

Tom's car - auto Toma
Ann's brother - brat Ani
my friend's dog - pies mojegoprzyjaciela

2. Rzeczowniki żywotne w liczbie mnogiej.

W przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej zakończonych na -s dodaje się tylko apostrof:

the students' strike - strajk studentów
parents' advice - porada rodziców
girls' night - noc kobiet

Jeśli rzeczownik w liczbie mnogiej nie kończy się na -s, forma dzierżawcza tworzona jest normlnie:

children's games - gry dzieci
men's health - zdrowie mężczyzn

3. Rzeczowniki złożone – do ostatniego członu złożenia dodajemy apostrof i końcówkę -s.

my mother-in-law's house – dom mojej teściowej
the blue-eyed girl's book - książka błękitnookiej dziewczyny

4. W przypadku podmiotu zbiorowego połączonego spójnikiem and dodajemy apostrof i końcówkę -s na końcu.

Agnieszka and Kuba's parents - rodzice Agnieszki i Kuby

Jeśli dodalibyśmy apostrof i końcówkę -s do każdego z osobna, otrzymalibyśmy inne znaczenie:

Agnieszka's and Kuba's parents - rodzice Agnieszki i rodzice Kuby (to nie ci sami rodzice)

5. Forma dzierżawcza rzeczowników nieżywotnych tworzona jest za pomocą przyimka of stawianego tuż po rzeczowniku.

the start of the course - początek kursu
the title of the film - tytuł filmu
the colour of the hat - kolor kapelusza
the capital of France - stolica Francji
the end of the street - koniec ulicy

6. Inne zastosowania dopełniacza saksońskiego:

- bez następującego rzeczownika

the chemist's - apteka
the florist’s - kwiaciarnia
the baker’s - piekarnia

- Where are you going?  - Gdzie idziesz?
- I'm going to Anna's. (= Anna's home) - Do Anny.

W przypadku serwisów, usług, sklepów lub konkretnych domów możemy pominąć następujący po dopełniaczu rzeczownik.

Nazwy geograficzne

Poland's politics - polityka Polski
Wroclaw's river - rzeka Wrocławia
Nile's water - wody Nilu

Wyrażenia odnoszące się do czasu

the today's show - dzisiejszy pokaz
a three days' exhibition - trzydniowa wystawa
a ten minutes' walk - dziesięciominutowy spacer

Użycie dopełniacza saksońskiego jest w tych przypadkach wygodniejsze niż forma the show of today czy też the exhibition of three days.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19
ok
• 2022-11-25 15:27:39
super
• 2022-11-24 18:51:50
super, ale czemu nie ma przykładów, żeby można było zobaczyć w praktyce jak to wygl...
• 2022-11-24 09:46:41
a jak napisać dyskusje na temat opowiadania "kwiat kalafiora"?
• 2022-11-21 19:40:07