Dopełniacz saksoński - relacje rodzinne

Dopełniacza saksońskiego (‘s) używamy między innymi do mówienia o relacjach rodzinnych.

Kiedy mówimy o relacji pomiędzy dwoma osobami:

Kasia is Maria’s daughter. (Kasia jest córką Marii)

podmiot (Kasia) + to be (is) + dopełnienie = imię wraz z dopełniaczem saksońskim ‘s (czyja córka - Marii, więc Maria’s) + określenie relacji (daughter)

Gdy mówimy o tej samej relacji pomiędzy kilkoma osobami:

Kasia is Maria and Piotr’s daughter. (Kasia jest córką Mari i Piotra)

podmiot (Kasia) + to be (is) + dopełnienie I = imię + and + dopełnienie II = imię wraz z  dopełniaczem saksońskim ‘s + określenie relacji (daughter)

Kasia and Maja are Maria’s children. (Kasia i Maja są dziećmi Marii)

podmiot I (Kasia) + podmiot II (Maja) + to be (are) + dopełnienie = imię+’s (kogo- Marii, więc Maria’s)+ określenie relacji (daughters).

Kiedy mówimy o dwóch innych relacjach pomiędzy kilkoma osobami:

Kasia is Maria’s daughter and Ewa is Irena’s daughter. (Kasia jest córką Marii a Ewa jest córką Ireny.)

podmiot I (Kasia)+to be (is) +dopełnienie I = imię+’s (czyja córka- Marii, więc Maria’s)+ określenie relacji (daughter)+ and+ podmiot II (Ewa) + to be (is)+ dopełnienie II= imię + ‘s (czyja córka- Ireny, więc Irena’s) + określenie relacji (daughter)

 

UWAGA!

-jeśli imię/wyraz określający jedną osobę kończy się na s, wówczas możemy użyć  samego  apostrofu (‘) lub zastosować ‘s

Na przykład:

Alice is Tes daughter. = Alice is Tes’s daughter. (Alice jest córką Tess.)

-jeżeli mówimy o wyrazie  zakończonym na s, który odnosi się do liczby mnogiej, to wówczas używamy jedynie apostrofu (‘s).

Na przykład:

Their sons room is big and bright. (Pokój ich synów jest duży i jasny.)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54
Łatwe
iwg • 2021-09-25 09:34:05