Liczba mnoga rzeczowników - język angielski, regularna, nieregularna

Liczbę mnogą w języku angielskim tworzą rzeczowniki policzalne. W większości przypadków do rzeczownika w liczbie pojedynczej dodajemy końcówkę -s. Wiele rzeczowników rządzi się jednak innymi prawami. Istnieje też spora grupa wyjątków. Poniżej przedstawione zostały podstawowe reguły i odstępstwa dotyczące liczby mnogiej w języku angielskim.

I. Rzeczowniki regularne

1. Zwykle dodajemy końcówkę -s, np.:

a book – books
a cat – cats
a team - teams
an apple – apples
an egg – eggs

UWAGA! W liczbie mnogiej znikają przedimki (a,an) używane przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

2. Jeśli rzeczownik kończy się na: ''-ch'', ''-sh'', ''-s'', ''-ss'', ''-x'', dodajemy końcówkę -es:

a dress – dresses
a box – boxes
a match – matches
a bush – bushes
a bus – busses

3. Rzeczowniki kończące się na ''o'' w liczbie mnogiej mają najczęściej końcówkę -es:

a tomato – tomatoes
an echo – echoes
a volcano – volcanoes
a mosquito – mosquitoes
a hero – heroes

Wyjątki – wyrazy obcego pochodzenia, np.:

a kilo – kilos
a piano – pianos
a photo – photos
a zero – zeros

4. Gdy rzeczownik kończy się na ''y'', należy zamienić tę literę na "i" oraz dodać końcówkę -es:

a baby – babies
a city – cities
a country – countries
a lady – ladies
a story – stories

Jednak jeśli ostatnią literę "y" poprzedza samogłoska, to w liczbie mnogiej dodajemy -s:

a day – days
a boy – boys
a key – keys
a toy – toys
a way – ways

II. Rzeczowniki nieregularne

1. Zmiana samogłoski, np.:

a man – men
a woman – women
a foot – feet
a tooth – teeth
a mouse – mice
a goose – geese (gęś - gęsi)
a louse – lice (wsza - wszy)

2. Zmiana końcówki -f i -ef na -ves, np.:

a calf – calves
a half – halves
a knife – knives
a leaf – leaves
a life – lives
a loaf – loaves
a self – selves
a shelf – shelves
a thief – thieves
a wolf – wolves

Wyjątki od zasady, np.:

a belief – beliefs
a chief – chiefs
a roof – roofs
a handkerchief - handkerchiefs

Forma liczby mnogiej jest taka sama jak liczba pojedyncza, np.:

a means – means
a series – series
a species – species
a deer – deer
a fish – fish
a fruit – fruit

Rzeczowniki obcego pochodzenia, np.:

a crisis – crises
a basis – bases
a datum – data
a medium – media
a phenomenon – phenomena
a terminus – termini

III. Rzeczowniki złożone

1. Zwykle formę liczby mnogiej przyjmuje ostatni człon złożenia, np.:

a bedroom – bedrooms
a breakdown – breakdowns
a take-off – take-offs
a pocket-knife – pocket-knives
a postman – postmen
a gas-mask – gask-masks

2. Czasem formę liczby mnogiej przyjmuje pierwszy człon, np.:

a passer-by (przechodzień) – passers-by
a man-of-war (okręt wojenny) – men-of-war
a mother-in-law – mothers-in-law
a commander-in-chief – commanders-in-chief

3. Forma liczby mnogiej występuje w obydwu członach złożenia, np.

a woman doctor – women doctors
a manservant – menservants
a woman-writer – women-writers

IV. Brak liczby mnogiej w rzeczownikach

Liczby mnogiej nie posiadają takie rzeczowniki jak np.:

greens
grounds
news
physics
politics
statistics
pyjamas
savings
stairs
surroundings

W liczbie mnogiej nie występują również rzeczowniki niepoliczalne (substancje, zjawiska, pojęcia abstrakcyjne), np.:

accommodation
advice
air
architecture
biology
butter
cheese
furniture
information
knowledge
luck
luggage
sugar
travel
weather
work
water

Przykładowe zdania:
There is no air in this room. - W tym pokoju nie ma powietrza.
Where is our luggage? - Gdzie jest nasz bagaż?
Would you like some cheese? - Chcesz trochę sera?

V. Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej

Przykłady:

clothes
jeans
scissors
shorts
trousers
police

Przykładowe zdania:
These jeans are awesome. - Te jeansy są super.
Police are chasing the car. - Policja ściga samochód.
Where are my sciccors? - Gdzie są moje nożyczki?

Polecamy również:

Komentarze (3)
Wynik działania 5 + 2 =
Maja
2022-11-30 19:34:45
super dużo się nauczyłam ????????
Ffggggg
2018-08-05 09:02:33
Ja też
Pedał z grzywką
2016-11-28 18:39:23
Nic nie zrozómiałem XD
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43