Rzeczowniki zbiorowe - język angielski

W języku angielskim istnieje grupa rzeczowników określanych mianem collective nouns (rzeczowniki zbiorowe). Są to rzeczowniki odnoszące się do grup, zbiorowości (ludzi, zwierząt, rzeczy, zjawisk). Używamy ich zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. To od nas zależy jednak, na co kładziemy nacisk - na grupę jako całość czy na jej poszczególne elementy. Spójrzmy zatem na przykłady poniżej.

The team work on the project. - Zespół pracuje nad projektem.
The team works with specialists. - Zespół pracuje ze specjalistami.

W powyższych zdaniach nie odczuwamy zbytniej różnicy w warstwie znaczeniowej. Tym, co je dzieli, jest natomiast różnica stosunku podmiotu do orzeczenia. Zasada brzmi, że po podmiocie w liczbie pojedynczej następuje odpowiednio odmieniony czasownik. W zdaniu pierwszym mamy na myśli zespół jako grupę ludzi (stąd podmiot zbiorowy i czasownik w liczbie mnogiej), w drugim – zespół jawi nam się jako struktura i traktowany jest jako podmiot w liczbie pojedynczej.

Na dwa powyżej wymienione sposoby użyte mogą zostać takie rzeczowniki jak: committee, company, group, government, class, press, public. W zależności od kontekstu i potrzeb możemy nadawać im znaczenie albo podmiotu w liczbie pojedynczej, albo mnogiej. Trzeba jednak uważać, gdyż czasem bardziej odpowiednie jest użycie tylko jednej formy.

Spójrzmy na następujący przykład:

The class go to the park every day. - Klasa codziennie chodzi do parku.

Klasa traktowana jest tu jako zbiór jednostek, do których odnosi się dana czynność. Wiadomo że jako „struktura” klasa nie jest w stanie chodzić. Dlatego nie napisaliśmy: The class goes to the park every day.

Kolejny przykład pokazuje jednak, że niekiedy formy te mogą być uzywane wymiennie:
The government want to control the Internet. - Rząd chce kontrolować internet.
The government wants to reduce costs. - Rząd chce zmniejszyć koszty.

Przykłady Collective nouns

odnoszących się do ludzi:

media - media
family - rodzina
army - armia
team - zespół, drużyna
school - szkoła

odnoszących się do zwierząt:

flock - stado
herd - stado
colony - kolonia, grupa

odnoszących się do rzeczy:

bunch - bukiet, kiść
pair - para
set - zespół, zestaw, zbiór

Rzeczownikom zbiorowym często towarzyszy of (a group of students, a flock of birds, a bunch of flowers).

Na szczególną uwagę zasługuje rzeczownik police, który występuje zawsze w liczbie mnogiej:

The police are chasing him. - Ściga go policja.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24