Zwroty this/that, these/those

Wyrażeń this, that, these oraz those używamy mówiąc o ludziach, jak i zwierzętach, roślinach, czy przedmiotach.

This/that

Zwroty this oraz that stosujemy dla:

1. rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej

Gdy mówimy o czymś/o kimś, kto znajduje się blisko nas używamy this.

Na przykład:

What is this thing you’re holding in your hands? (Co to jest za rzecz, którą trzymasz w rękach?)

Komentarz: jeśli ktoś trzyma jakiś przedmiot w ręce, to definitywnie jest ona blisko osoby pytającej, która stoi zaraz obok.

Gdy mówimy o czymś/o kimś, kto znajduje się daleko stosujemy wyrażenie that.

Na przykład:

Who’s that boy over there? (Kim jest tamten chłopak?)

Komentarz: wyrażenie ”over there” sugeruje, że ktoś jest oddalony od osoby zadającej pytanie.

2. rzeczowników niepoliczalnych

Na przykład:

Does this juice on the left contain sugar? (Czy ten sok po lewej stronie zawiera cukier?)

Komentarz: sok o którym jest mowa znajduje się po lewej stronie (najprawdopodobniej na półce w sklepie), więc jest blisko mówiącego.

Na przykład:

Can you bring me that coke from the living room? (Czy możesz przynieść mi tamtą colę, która jest w salonie?)

Komentarz: osoba prosząca o colę jest w innym pomieszczeniu, więc napój nie jest w zasięgu jej wzrok

These/those

Wyrażenia these i those są używane do mówienia o rzeczownikach występujących w liczbie mnogiej.

Gdy mówimy o rzeczownikach w liczbie mnogiej, które znajdują się blisko nas, używamy these.

Na przykład:

These shoes you’re wearing are amazing! (Te buty, które masz na sobie są świetne!)

Komentarz: W tym wypadku mówiący komentuje buty, które ma na sobie w danym momencie druga osoba, a więc są one blisko komentującego.

Gdy mówimy o rzeczownikach w liczbie mnogiej, które znajdują się daleko stosujemy wyrażenia those.

Na przykład:

Do you know those people standing by the entrance? (Czy znasz tamtych ludzi stojących przy drzwiach?)

Komentarz:  Ludzie stojących przy drzwiach znajdują się daleko od rozmawiających.

 

This czy these?

This- do mówienia o rzeczownikach policzalnych w liczbie pojedynczej i niepoliczalnych, które znajdują się blisko nas

That- do mówienia o rzeczownikach policzalnych w liczbie pojedynczej i niepoliczalnych, które znajdują  się daleko nas

 

These- do mówienia o rzeczownikach policzalnych w liczbie mnogiej znajdujących  się blisko nas

Those- do mówienia o rzeczownikach policzalne w liczbie mnogiej, które  znajdują się daleko nas

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42