Diploidalna i haploidalna liczba chromosomów

Czym nazywamy diploidalną, a czym haploidalną liczbą chromosomów.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.05.2020 15:47

Diploidalna liczba chromosomów to taki zestaw, który powstaje z zestawu par chromosomów homologicznych. Oznacza się ją symbolem 2n i dla człowieka wynosi 46.

Haploidalna liczba chromosomów to liczba chromosomów o połowę mniejsza od liczby diploidalnej, przy czym chromosomy te pochodzą wyłącznie od ojca lub matki. Oznacza się ją symbolem 1n i dla człowieka wynosi 23. Jest najmniejszą możliwą liczbą chromosomów w jądrze komórkowym.

Dzięki! 8
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza