Rozpoznaj państwa po wielkości powierzchni

Do oznaczonych cyframi słupków na wykresie, obrazujących powierzchnie państw (w tys. kilometrów kwadratowych), przyporządkuj odpowiednie nazwy państw, oznaczone literami.

A. Polska  B. Australia  C. Grecja  D. Chiny  E. Argentyna  F. Rosja  G. Dania  H. Turcja

Wykres. Powierzchnia wybranych państw na świecie_Rozpoznaj państwa po wielkości powierzchni

Wykres. Powierzchnia wybranych państw na świecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
04.04.2020 11:55

1. Rosja (F.)

2. Chiny (D.)

3. Australia (B.)

4. Argentyna (E.)

5. Turcja (H.)

6. Polska (A.)

7. Grecja (C.)

8. Dania (G.)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza