Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - dialog

Job interview - dialogue

Interviewer: Good morning. Please, have a seat.
Interviewee: Good morning. Thank you.
Interviewer: How are you doing today?
Interviewee: I'm fine thank you.
Interviewer: Ok. Let's start then. Could you tell me something about yourself?
Interviewee: Yes, I graduated from Warsaw School of Economics in 2012, with a Master degree in International Business. After that I enrolled in postgraduate studies, faculty of Polish-American Innovation Management and I'm still learning. I have got 5 years of experience in International Project Management Association Polska in which I have been cooperating with people from all over the world. I have also worked in marketing departments of two international companies. All in all, I'm a team person who enjoys new challenges and is determined to achieve them.
Interviewer: I see. What is your greatest strength?
Interviewee: I can easily adapt to new situations. Many times I had to face unexpected problems and handle multiple tasks but thanks to my flexibility and good organizational skills, I managed to do it.
Interviewer: And what is your greatest weakness?
Interviewee: My perfectionism, but I know how to turn it into my advantage at work. I'm dedicated to my work and I pay attention to detail. As a result I deliver high quaility solutions.
Interviewer: How do you handle stress and pressure?
Interviewee: I try to stay positive and keep calm. If I have the opportunity, I go jogging. That is the best stress reliever.
Interviewer: Do you prefer to work independently or on a team?
Interviewee: I like both, it depends on the project. Some things can be done quicker and more effectively individually. Sometimes a teamwork is required.
Interviewer: What are your goals for the next three years?
Interviewee: I have a strong desire to enhance my abilities and make a significant contribution to your company.
Interviewer: One final question. What are your salary expectations?
Interviewee: With my qualifications and experience, I would like to receive something between... and ...
Interviewer: Thank you for your time. We will contact you soon.
Interviewee: Thank you.

Rozmowa rekrutacyjna po angielsku - tłumaczenie

Rekrutujący: Dzień dobry. Proszę usiąść.
Kandydat: Dzień dobry. Dziękuję.
R: Jak się pan dzisiaj ma?
K: Dobrze, dziękuję.
R: W takim razie zaczynajmy. Proszę mi opowiedzieć coś o sobie.
K: W 2012 roku ukończyłem Szkołę Główną Handlową w Warszawie z tytułem magistra, specjalizacja: International Business. Następnie zacząłem studia podyplomowe Polish-American Innovation Management, które dalej kontynuuję. Mam 5 lat doświadczenia w International Project Management Association Polska, w którym pracuję z ludźmi całego świata. Pracowałem również w oddziałach marketingu międzynarodowych firm. Ogólnie jestem osobą, która lubi pracę zespołową i nowe wyzwania oraz zrobi wszystko, by je zrealizować.
R: Rozumiem. Jaka jest pana największa zaleta?
K: Łatwo odnajdują się w nowych sytuacjach. Wielokrotnie musiałem stawić czoła niespodziewanym problemom i wielu zadaniom, ale dzięki dobrym zdolnościom organizacyjnym i elastyczności udało mi się je rozwiązać.
R: A jaka jest pana największa wada?
K: Perfekcjonizm, ale potrafię zamienić go w zaletę. Jestem poświęcony pracy i przykładam dużą uwagę do szczegółu. W rezultacie dostarczam wysokiej jakości rozwiązania.
R: Jak radzi pan sobie ze stresem i presją?
K: Staram się patrzeć pozytywnie i zachowywać spokój. Jeśli mam możliwość, idę pobiegać. To najlepszy sposób na uwolnienie stresu.
R: Czy woli pan pracować samodzielnie, czy jako członek zespołu?
K: Lubię oba typy pracy, to zależy od projektu. Niektóre rzeczy można zrobić szybciej i efektywniej samodzielnie, czasem wymagana jest natomiast praca zespołowa.
R: Jakie ma pan cele na kolejne trzy lata?
K: Chciałbym doskonalić swoje umiejętności i mieć znaczący wkład w państwa firmę.
R: Ostatnie pytanie. Jakie są pana oczekiwania finansowe?
K: Z moimi kwalifikacjami i oświadczeniem chciałbym zarabiać pomiędzy... i...
R: Dziękuję za pański czas. Skontaktujemy się z panem niebawem.
K: Dziękuję.

DICTIONARY - SŁOWNICZEK
a degree - tytuł
a job interview – rozmowa rekrutacyjna
an interviewer – rekrutujący
an interviewee – kandydat
greatest strength – największa zaleta
greatest weakness – największa wada
to adapt to sth easily – łatwo dostosowywać się / adaptować do czegoś
to turn sth into advantage – zrobić z czegoś zaletę
to deliver high quaility solutions – dostarczać rozwiązania / usługi wysokiej jakości
flexibility – elastyczność
to handle stress– radzić sobie ze stresem
to stay positive – być optymistycznie nastawionym
to keep calm – zachować spokój
a stress reliever – uwalniacz stresu
teamwork – praca zespołowa
goals – cele
salary expectations – oczekiwania finansowe
to receive – otrzymywać

Polecamy również:

 • CV po angielsku

  CV: main information, education, experience, foreign languages, other skills and profesional qualifications. Więcej »

 • List motywacyjny po angielsku

  I feel strongly that my broad knowledge and commitment would significantly contribute to the International Exchange Program. Please find my CV attached. Thank you for your time and consideration. Więcej »

 • Podanie o pracę po angielsku

  Dear Sir or Madam, I would like to apply for the position of Team Leader with English and German. I found out about this opportunity on 13th March 2013 on praca.pl website. Więcej »

 • Zawody po angielsku

  When I was a child I always wanted to be a special agent or a spy. I thought it is a challenging and exciting job. I wanted to have a secret that nobody knows and the ability to fight crime.  Więcej »

 • Opis zawodu po angielsku

  Copywriter - This job belongs to so-called creative industries. It is closely connected with journalism, communication, media, advertising, art, film, music or even fashion. Each economic sector which generates information or uses marketing needs copywrtiters. Hence, we can find them practically everywhere. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42