Podanie o pracę po angielsku

Letter of application

Dear Sir or Madam,

I would like to apply for the position of Team Leader with English and German. I found out about this opportunity on 13th March 2013 on praca.pl website.

As you can see from my enclosed CV, I am a graduate of Warsaw School of Economics where I completed two faculties: International Business and Management. Both studies were bilangual: Polish and English. My main fields of study were: management, public relations, communication design, international business environment, business analysys, teamwork and team management. Currently I am also a participant in Polish-American Innovation Management Postgraduate Study Program. At the same time, I am mastering my language skills.

Thanks to my academic knowledge and experience I gained throughout five years of studying I became an open minded and and proactive person. Here are some of my other strengths. In the time I worked as a Marketing Manager Assistant I proved myself to be very competent and dedicated to my work. Many times I had to face unexpected problems and handle multiple tasks but thanks to good organizational skills, I managed to do it. Working in an international environment taught me also different aproaches to business and management and made me more flexible.

I have a strong desire to enhance my abilities and at the same time make a significant contribution to the work you offer. I feel strongly that my broad knowledge and commitment would be an asset to your company. Thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Jan Kowalski

Podanie o pracę po angielsku - tłumaczenie

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

chciałbym ubiegać się o stanowisko "Team Leader with English and German". Dowiedziałem się o takiej możliwości dnia 13 marca 2013 r. ze strony strony iternetowej praca.pl.

Jak widać w załączonym CV, jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyłem dwa fakultety: International Business i Zarządzanie. Oba kierunki studiowałem w dwóch językach: polskim i angielskim. Moimi głównymi dziedzinami były: zarządzanie, public relations, projektowanie komunikacji, międzynarodowe środowisko biznesowe, analiza biznesowa, praca zespołowa i zarządzanie zespołem. Obecnie jestem także słuchaczem studiów podyplomowych. W tym samym czasie doskonalę swoje zdolności językowe.

Dzięki akademickiej wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez pięć lat studiów, stałem się otwartą i proaktywną osobą. A oto moje inne mocne strony. Pracując jako asystent Dyrektora ds. Marketingu, udowodniłem że jestem kompetentny i poświęcony pracy, którą wykonuję. Wielokrotnie musiałem zmierzyć się z niespodziewanymi problemami i wieloma zadaniami, ale dzięki dobrym zdolnościom organizacyjnym udało mi się je rozwiązać. Praca w międzynarodowym środowisku nauczyła mnie różnego podejścia do biznesu i zarządzania i sprawiła, że jestem bardziej elastyczny.

Chciałbym doskonalić swoje umiejętności i mieć znaczący wkład w pracę, którą Państwo oferują. Wierzę, że moja obszerna wiedza i zaangażowanie będą atutem dla Państwa firmy. Dziękuję za poświęcony czas i rozważenie mojej kandydatury. Czekam na Państwa odpowiedź.

Z wyrazami szacunku,

Jan Kowalski


DICTIONARY - SŁOWNICZEK
letter of application – list motywacyjny
to apply for – ubiegać się
a position – stanowisko
a team leader – kierujący zespołem
an enclosed CV – załączone CV
a graduate – absolwent
management – zarządzanie
communication design – projektowanie komunikacji
a postgraduate study – studia podyplomowe
Marketing Manager Assistant – asystent managera ds. Marketingu
to face unexpected problems – zmierzyć się z niespodziewanymi problemami
to handle multiple tasks – radzić sobie z wieloma zadaniami
good organizational skills – dobre zdolności organizacyjne
different aproaches – różne podejścia
flexible - elastyczny
dedicated to one's work – poświęcony pracy
to enhance one's abilities – doskonalić czyjeś umiejętności
contribution – wkład
commitment – zaangażowanie
Yours faithfully – z wyrazami szacunku
Dear Sir or Madam – Szanowny Panie / Szanowna Pani

Polecamy również:

 • CV po angielsku

  CV: main information, education, experience, foreign languages, other skills and profesional qualifications. Więcej »

 • List motywacyjny po angielsku

  I feel strongly that my broad knowledge and commitment would significantly contribute to the International Exchange Program. Please find my CV attached. Thank you for your time and consideration. Więcej »

 • Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - dialog

  Interviewer: Good morning. Please, have a seat. Interviewee: Good morning. Thank you. Interviewer: How are you doing today? Interviewee: I'm fine thank you. Więcej »

 • Zawody po angielsku

  When I was a child I always wanted to be a special agent or a spy. I thought it is a challenging and exciting job. I wanted to have a secret that nobody knows and the ability to fight crime.  Więcej »

 • Opis zawodu po angielsku

  Copywriter - This job belongs to so-called creative industries. It is closely connected with journalism, communication, media, advertising, art, film, music or even fashion. Each economic sector which generates information or uses marketing needs copywrtiters. Hence, we can find them practically everywhere. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20