Oblicz entalpię swobodną ogniwa

Procesy zachodzące samorzutnie, takie jak w ogniwach, charakteryzują się ujemną wartością entalpii swobodnej ∆G. Wartość tą można obliczyć ze wzoru:

 \Delta G = -nFE

gdzie n oznacza ilość moli elektronów, która uległa wymianie, F stałą Faradaya (96483 C/mol), E siłę elektromotoryczną ogniwa. Oblicz entalpię swobodną ogniwa Daniella, w którym jony znajdują się w stężeniu 1 mol/dm3.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 17:25

Zapisanie schematu ogniwa Daniella:

Zn|Zn2+||Cu2+|Cu

 

W ogniwie tym anodę stanowi elektroda cynkowa, zaś katodę miedziowa. Obliczenie SEM ogniwa Daniella:

 

SEM = E _{katody}  - E _{anody}

 

SEM = 0,34 -(-0,76) = 1,1V

 

Obliczenie entalpii swobodnej ogniwa Daniella, wyrażanej w joulach:

 

 \Delta G = -nFE = -2 \times 96483 \times 1,1

 

 \Delta G = -212262,6 J = -212,3 kJ

 

Odpowiedź: Entalpia swobodna ogniwa Daniella wynosi -212,3 kJ.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza