Wskaż poprawny przebieg wykresu i oblicz energię aktywacji

Zapoznaj się z poniższym wykresem oraz ogólnym równaniem reakcji, które opisuje:

2A + B → A2B

a następnie wskaż, która linia prawidłowo obrazuje na wykresie zmiany energii, jeśli reakcja jest egzoenergetyczna. Oblicz energię aktywacji oraz efekt energetyczny towarzyszący reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 11:17

Odpowiedź:

Prawidłowy przebieg reakcji na wykresie przedstawia linia nr 3 (ponieważ energia produktów jest niższa od energii substratów).

 

Obliczenie energii aktywacji:

∆Hakt = 270 – 150 = 120 J/mol

Obliczenie entalpii reakcji:

∆H = 150 – 100 = 50 J/mol

Dzięki! 5
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza