Wyjaśnij czym jest katalizator, wskaż go w równaniu reakcji

W syntezie chemicznej często wykorzystuje się katalizatory. Przykładem reakcji katalizowanej jest otrzymywanie tlenku siarki(VI) z SO2. Reakcja bez zastosowania katalizatora ma postać:

SO2 + ½O2 → SO3

Równanie reakcji z użyciem katalizatora ma postać:

2NO + O2 → NO2

NO2 + SO2 → SO3 + NO

Na podstawie podanych informacji: podaj definicję katalizatora, następnie wskaż go w równaniu reakcji oraz produkt przejściowy.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 11:42

Odpowiedź:

Katalizatorem nazywamy substancję, która obniża energię aktywacji konieczną do rozpoczęcia reakcji, jednocześnie nie zużywa się w procesie.

 

Katalizatorem jest: NO

Produktem przejściowym jest: NO2

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza