Narysuj wykres zmian energii w czasie i zapisz równanie reakcji

Proces utleniania tlenku siarki(IV) do tlenku siarki(VI) w atmosferze powietrza zachodzi powoli, dlatego w celu przyspieszenia reakcji stosuje się jako katalizator tlenek wanadu(V). Entalpia tego procesu wynosi -198 kJ/mol. Zapisz reakcję utleniania tlenku siarki(IV) z użyciem katalizatora, a następnie narysuj wykres zmian energii utleniania tlenku siarki(IV) w funkcji czasu:

a. bez udziału katalizatora

b. z udziałem katalizatora

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 00:11

Odpowiedź:

Zapisanie równania reakcji:

SO2 + O2V2O5→ SO3

Katalizatory zmniejszają energię aktywacji reakcji, zatem wykres będzie niższy w porównaniu z przebiegiem reakcji bez zastosowania katalizatora:

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza