Entalpia – definicja, zadania

Entalpia- definicja

Entalpia jest miarą  prawdopodobieństwa samorzutnego zajścia reakcji chemicznej. Oznaczana jest literą H. Sens fizykochemiczny entalpii sprowadza się do określenia ciepła reakcji (Q).

 \Delta H= \Delta U+ \Delta pV

Gdzie:

ΔU-zmiana energii wewnętrznej

Δp-zmiana ciśnienia

V-objetość

Dla reakcji przebiegajacych w fazie ciekłej lub stałej ΔpV ~0 dlatego też ΔH~ΔU~Q. Innymi słowy, zmiana entalpi równa jest efektowi cieplnemu reakcji. Rozważając reakcje w fazie stałej należy pamietać, że jeśli nie następuje zmiana liczby moli reakcji to: ΔH~ΔU~Q, czyli zmiana entalpi także równa jest efetowi cieplnemu reakcji.

Dla reakcji egdzoenergetycznych ΔH<0

Dla reakcji endoenergetycznych ΔH>0

Ciepło tworzenia- standardowa entalpia tworzenia to zmiana entalpi, która wynika z tworzenia jednego mola związku z pierwiastków w warunkach standardowych. Wartości standardowych entalpi tworzenia związków zebrane są w specjalnych tablicach chemicznych.

Prawo Hessa jest to prawo wynikające bezpośrednio z pierwszej zasady termodynamiki. Prawo Hessa mówi, że w warunkach izobarycznych efekt energetyczny nie zależy od ilości stanów pośrednich, a jedynie od stanu poczatkowego i końcowego. Prawo to jest wykorzystywane do obliczania ciepła tworzenia związków, w przypadku których zastosowanie metod doświadczalnych byłoby bardzo trudne.

Entalpia- zadania

Oblicz ciepło tworzenia tlenku węgla(II) wiedząc, że w warunkach standardowych ciepło spalania węgla jest równe  \Delta H^osp1=-394  \frac{kJ}{mol}, natomiast ciepło spalania tlenku węgla jest równe  \Delta H^osp2=-283  \frac{kJ}{mol}

Zgodnie z prawem Hessa:

Efekt energetyczny przemiany 3 bedzie równy sumie przemiany 1 i 2.

Dlatego ponieważ interesuje nas przemiana 1 możemy zapisać:

ΔH1 = ΔH3 -ΔH2

Natomiast równania termochemiczne można zapisać jako:

C + O_2 \rightarrow CO_2 + 394 kJ

CO +  \frac{1}{2} O_2  \rightarrow  CO_2 +283 kJ

i dodać je zgodnie z prawem Hessa otrzymując:

C + O_2-CO- \frac{1}{2} O_2  \rightarrow  CO_2-CO_2 -283 kJ+ 394 kJ

C + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow  CO + 111 kJ

Ponieważ układ traci 111kJ, reakcja jest egzotermiczna, czyli ciepło tworzenia tlenku węgla wynosi -111kJ/mol

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 4 =
Chemiczny świr
2020-02-03 11:26:30
niech ktoś to redaguje, błąd na błędzie.
mamusia
2018-11-04 15:07:33
głupiutkie
Ostatnio komentowane
Autor urodził się na wsi Korolowka k. Tarnopola.
Jerzy Zawadzki • 2021-08-01 17:42:54
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39