Entalpia – definicja, zadania

Entalpia- definicja

Entalpia jest miarą  prawdopodobieństwa samorzutnego zajścia reakcji chemicznej. Oznaczana jest literą H. Sens fizykochemiczny entalpii sprowadza się do określenia ciepła reakcji (Q).

 \Delta H= \Delta U+ \Delta pV

Gdzie:

ΔU-zmiana energii wewnętrznej

Δp-zmiana ciśnienia

V-objetość

Dla reakcji przebiegajacych w fazie ciekłej lub stałej ΔpV ~0 dlatego też ΔH~ΔU~Q. Innymi słowy, zmiana entalpi równa jest efektowi cieplnemu reakcji. Rozważając reakcje w fazie stałej należy pamietać, że jeśli nie następuje zmiana liczby moli reakcji to: ΔH~ΔU~Q, czyli zmiana entalpi także równa jest efetowi cieplnemu reakcji.

Dla reakcji

Dla reakcji endoenergetycznych ΔH>0

Ciepło tworzenia- standardowa entalpia tworzenia to zmiana entalpi, która wynika z tworzenia jednego mola związku z pierwiastków w warunkach standardowych. Wartości standardowych entalpi tworzenia związków zebrane są w specjalnych tablicach chemicznych.

Prawo Hessa jest to prawo wynikające bezpośrednio z pierwszej zasady termodynamiki. Prawo Hessa mówi, że w warunkach izobarycznych efekt energetyczny nie zależy od ilości stanów pośrednich, a jedynie od stanu poczatkowego i końcowego. Prawo to jest wykorzystywane do obliczania ciepła tworzenia związków, w przypadku których zastosowanie metod doświadczalnych byłoby bardzo trudne.

Entalpia- zadania

Oblicz ciepło tworzenia tlenku węgla(II) wiedząc, że w warunkach standardowych ciepło spalania węgla jest równe  \Delta H^osp1=-394  \frac{kJ}{mol}, natomiast ciepło spalania tlenku węgla jest równe  \Delta H^osp2=-283  \frac{kJ}{mol}

Zgodnie z prawem Hessa:

Efekt energetyczny przemiany 3 bedzie równy sumie przemiany 1 i 2.

Dlatego ponieważ interesuje nas przemiana 1 możemy zapisać:

ΔH1 = ΔH3 -ΔH2

Natomiast równania termochemiczne można zapisać jako:

C + O_2 \rightarrow CO_2 + 394 kJ

CO +  \frac{1}{2} O_2  \rightarrow  CO_2 +283 kJ

i dodać je zgodnie z prawem Hessa otrzymując:

C + O_2-CO- \frac{1}{2} O_2  \rightarrow  CO_2-CO_2 -283 kJ+ 394 kJ

C + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow  CO + 111 kJ

Ponieważ układ traci 111kJ, reakcja jest egzotermiczna, czyli ciepło tworzenia tlenku węgla wynosi -111kJ/mol

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 1 =
Chemiczny świr
2020-02-03 11:26:30
niech ktoś to redaguje, błąd na błędzie.
mamusia
2018-11-04 15:07:33
głupiutkie
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43