Czym jest szybkość reakcji?

Szybkość reakcji to zmiana stężenia molowego substratu lub produktu w wyniku przebiegu reakcji w jednostce czasu.

gdzie - dla substratów + dla produktów, ΔC - różnica stężeń, Δt - czas przebiegu reakcji

Jednostką szybkości reakcji jest mol/dm3.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
e za
kelo\ • 2020-12-01 21:00:20
7
wier • 2020-12-01 20:25:25
????
Mentos • 2020-12-01 18:19:25
Dz
AAAA • 2020-12-01 14:55:56