Czym są katalizatory?

Katalizator to substancja, która wpływa na szybkość reakcji, jednak nie ulega zmianie w jej trakcie przemianie. Katalizatory można dzielić na dodatnie, przyspieszające szybkość reakcji oraz ujemne (inhibitory), które szybkość reakcji spowalniają. Reakcję, gdzie stosowany jest katalizator, określa się mianem katalizy. Dodanie katalizatora do mieszaniny reakcyjnej obniża stałą szybkości reakcji z równania kinetycznego oraz obniża energię aktywacji reakcji.

Katalizatory można podzielić również ze względu na ich stan skupienia. Katalizator homogeniczny to substancja o takim samym stanie skupienia co pozostałe reagenty, natomiast heterogeniczny znajduje się w innym stanie skupienia. Katalizatory kontaktowe to związki w postaci ciał stałych, katalizujące reakcje w fazie gazowej.

Autokatalizatorem jest substancja, która jednocześnie jest jednym z reagentów reakcji.

Biokatalizatorami określa się enzymy.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45