Jakie czynniki wpływają na szybkość reakcji?

Czynnikami, które wpływają na szybkość reakcji chemicznej, są:

- rodzaj reagentów,
- stężenie reagentów,
- temperatura,
- obecność katalizatorów,
- ciśnienie (w przypadku gazów),
- dostęp światła,
- rodzaj rozpuszczalnika,
- stopień rozdrobnienia substratów.

Szybkość reakcji rośnie wraz ze wzrostem stężenia substratów i maleje ze wzrostem stężenie produktów.

Zależność pomiędzy szybkością reakcji a temperaturą opisuje reguła van't Hoffa, która mówi, że szybkość reakcji rośnie 2-4 razy przy podwyższeniu temperatury o 10 stopni. To o ile szybkość wzrośnie dla danej reakcji, jest określone przez jej współczynnik temperaturowy.

Polecamy również:

 • Czym jest równanie kinetyczne reakcji?

  Równanie kinetyczne jest to zapis zależności szybkości reakcji od stężenia reagentów. Więcej »

 • Czym jest rzędowość i cząsteczkowość reakcji?

  Rzędowość reakcji (rząd reakcji) jest to suma wykładników potęg, określających stężenie reagentów w równaniu kinetycznym. Cząsteczkowość reakcji to suma współczynników stechiometrycznych w równaniu reakcji, inaczej ilość cząsteczek substratów biorących udział w... Więcej »

 • Czym są katalizatory?

  Katalizator to substancja, która wpływa na szybkość reakcji, jednak nie ulega w jej trakcie przemianie. Katalizatory można dzielić na dodatnie, przyspieszające szybkość reakcji oraz ujemne (inhibitory), które szybkość reakcji spowalniają. Reakcję, gdzie stosowany jest katalizator, określa się mianem... Więcej »

 • Jak zachodzą reakcje chemiczne?

  Proces przebiegu reakcji chemicznej obrazują łatwo dwie teorie: teoria zderzeń oraz teoria kompleksu aktywnego. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42